สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับ ..............
++ ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน   ดูรายละเอียด  รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวน 3000 อัตรา และ พนักงานฝ่ายผลิตชาย (ช่างเทคนิค)   ดูรายละเอียด
:..._______________________________________________________
ลงทะเบียนคนหางาน
|
ลงทะเบียนหางานผู้พิการ|บริการนายจ้าง|ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม|อัตราค่าจ้าง |หน้าหลัก  _________________________________________________________..:

นางสาวอวยพร  นันไชยกา
จัดหางานจังหวัดลำพูน

ลงทะเบียนคนหางาน
ลงทะเบียนหางานผู้พิการ 
ลงทะเบียนนายจ้าง
ดูตำแหน่งงานว่าง

 

ประวัติสำนักงาน
แผนที่
บุคคลากร
ภารกิจ
ข้อมูลสถิติสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สรุปผลการปฎิบัติงาน  ประจำปี 2555
 
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
สำนักบริหารแรงงานไทย
ไปทำงานต่างประเทศ
รวมลิ้งค์จัดหางาน
 
จังหวัดลำพูน
สภาวะการทำงานประชากร
 
<<สร้างอาชีพ สร้างรายได้>>
<<วารสารจัดหางาน หละปูน>>
กรมการจัดหางาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
เจ้าหน้าที่

ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง

New !!! รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2558 ครั้งที่ 3 เพศหญิง ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 1 ปี

ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง ตำแหน่งงานว่าง (สำหรับคนพิการ)***********************************************************************
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง

 
***********************************************************************
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
บริษัท (Click!!! ดูรายละเอียด)
 - พนักงานขาย ปวส. บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช...
 - สต็อคสินค้า ปวส. บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช...
 - เจ้าหน้าที่ยานยนต์ ม.3 บริษัท ลำพูนรวมแพทย์ จำกั...
 - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ ไม่จำกัด บริษัทเบทาโกรนอร์ธเทอร์น ...
 - ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี ป.ตรี บริษัท ไทยยามาคูระ คอร์ปอ...
 - หัวหน้าบัญชี ป.ตรี บริษัท ไทยยามาคูระ คอร์ปอ...
 - Supervisor ( Screen ) ป.ตรี บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมน...
 - Trainer ( ห้องผสมสี ) ป.ตรี บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมน...
 - Sample coordinator ปวส.-ป.ตรี บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมน...
 - พนักงานสกรีน ม.3 บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมน...
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง
1. ประกาศกรมการจัดหางาน "การจัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างต่างด้าว"
2. กำหนดงาน 27 อาชีพ ให้คนต่างด้าว "กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง" ทำได้ในท้องที่จังหวัดลำพูน
3. ประกาศกรมการจัดหางาน "กำหนดระยะเวลารับคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า-
4. "คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว-

***********************************************************************
 

ช่องทางติดต่อ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
งานฝ่ายบริหาร โทร. 053-537701     ต่อ 519 , 0
งานภายในประเทศ โทร. 053-525543     ต่อ 511 , 513 , 514 แฟกซ์. ต่อ 504
งานต่างด้าว โทร. 053-525544     ต่อ 506 , 515 , 516 , 518 แฟกซ์. ต่อ 502
งานคุ้มครองคนหางาน ต่อ 505
E-mail : lpn@doe.go.th  facebook :  www.facebook.com/lpndoe