สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับ ..............
++ รับพนักงานด่วน บ. แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครงานด่วน   ดูรายละเอียด
:..._______________________________________________________
ลงทะเบียนคนหางาน
|
ลงทะเบียนหางานผู้พิการ|บริการนายจ้าง|ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม|อัตราค่าจ้าง |หน้าหลัก  _________________________________________________________..:

นางสาวอวยพร  นันไชยกา
จัดหางานจังหวัดลำพูน

ลงทะเบียนคนหางาน
ลงทะเบียนหางานผู้พิการ 
ลงทะเบียนนายจ้าง
ดูตำแหน่งงานว่าง

 

ประวัติสำนักงาน
แผนที่
บุคคลากร
ภารกิจ
ข้อมูลสถิติสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สรุปผลการปฎิบัติงาน  ประจำปี 2555
 
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
สำนักบริหารแรงงานไทย
ไปทำงานต่างประเทศ
รวมลิ้งค์จัดหางาน
 
จังหวัดลำพูน
สภาวะการทำงานประชากร
 
<<สร้างอาชีพ สร้างรายได้>>
<<วารสารจัดหางาน หละปูน>>
กรมการจัดหางาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
เจ้าหน้าที่

ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง

New !!! ประกาศรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 18
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง ตำแหน่งงานว่าง (สำหรับคนพิการ)***********************************************************************
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง

 
***********************************************************************
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
บริษัท (Click!!! ดูรายละเอียด)
 - ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต ปวส. บริษัท ไทยยามาคูระ คอร์ปอ...
 - เจ้าหน้าที่บัญชี ป.ตรี บริษัท ไทยยามาคูระ คอร์ปอ...
 - พนักงานฝ่ายผลิต ป.6 บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกร...
 - พนักงานขับรถเทลเลอร์ ป.6 บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกร...
 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ ป.ตรี บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกร...
 - พนักงานส่งเสริมการเกษตร ป.ตรี บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกร...
 - พนักงานแผนกคลังสินค้า ป.ตรี บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกร...
 - หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ป.ตรี บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกร...
 - พนักงานการเงิน ป.ตรี บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกร...
 - พนักงานบัญชี ป.ตรี บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกร...
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง
1. ประกาศกรมการจัดหางาน "การจัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างต่างด้าว"
2. กำหนดงาน 27 อาชีพ ให้คนต่างด้าว "กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง" ทำได้ในท้องที่จังหวัดลำพูน
3. ประกาศกรมการจัดหางาน "กำหนดระยะเวลารับคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า-

***********************************************************************
 

ช่องทางติดต่อ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
งานฝ่ายบริหาร โทร. 053-537701     ต่อ 519 , 0
งานภายในประเทศ โทร. 053-525543     ต่อ 511 , 513 , 514 แฟกซ์. ต่อ 504
งานต่างด้าว โทร. 053-525544     ต่อ 506 , 515 , 516 , 518 แฟกซ์. ต่อ 502
งานคุ้มครองคนหางาน ต่อ 505
E-mail : lpn@doe.go.th  facebook :  www.facebook.com/lpndoe