สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับ ..............
++ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันนี้ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ (สมัครด้วยตัวเอง) ดูรายละเอียด
:..._______________________________________________________
ลงทะเบียนคนหางาน
|
ลงทะเบียนหางานผู้พิการ|บริการนายจ้าง|ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม|อัตราค่าจ้าง |หน้าหลัก  _________________________________________________________..:

นายคมสัน พัวศรีพันธุ์
จัดหางานจังหวัดลำพูน

ลงทะเบียนคนหางาน
ลงทะเบียนหางานผู้พิการ 
ลงทะเบียนนายจ้าง
ดูตำแหน่งงานว่าง

 

ประวัติสำนักงาน
แผนที่
บุคคลากร
ภารกิจ
ข้อมูลสถิติสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สรุปผลการปฎิบัติงาน  ประจำปี 2555
 
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
สำนักบริหารแรงงานไทย
ไปทำงานต่างประเทศ
รวมลิ้งค์จัดหางาน
 
จังหวัดลำพูน
สภาวะการทำงานประชากร
 
<<สร้างอาชีพ สร้างรายได้>>
<<วารสารจัดหางาน หละปูน>>
กรมการจัดหางาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 3 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
เจ้าหน้าที่

ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง

New !!! การรับสมัครทดสอบความสามารถครั้งที่ 9 สำหรับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีครั้งที่ 19
 
New !!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)ครั้งที่ 19
 
New !!! ประกาศ หมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ( EPS-TOPIK) ครั้งที่ 19 ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558
 
New !!! การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD.
 
New !!! การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (specail EPS-TOPIK) ครั้งที่ 17
 
รับสมัครคนหางานไปทำงานที่ประเทศบรูไนกับนายจ้างบริษัท Bee seng Airconditioning & Enginerring sdn Bhd ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
 
รับสมัครและคัดเลือดคนหางานไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน" ครั้งที่ 9
 

ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง ตำแหน่งงานว่าง (สำหรับคนพิการ)***********************************************************************
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง

 
***********************************************************************
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
บริษัท (Click!!! ดูรายละเอียด)
 - พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ด่วน) ม.6-ปวช. บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จำกั...
 - พนักงานแผนกแคชเชียร ม.6-ปวช บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น...
 - พนักงานแผนกอาหารสด (หมู/เนื้อ/ไก่) ม.6-ปวช บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น...
 - พนักงานแผนกตู้แช่ ม.6-ปวช บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น...
 - พนักงานบัญชี ปวส.-ป.ตรี โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเร...
 - พนักงานบุคคล ปวส.-ป.ตรี โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเร...
 - เจ้าหน้าที่การตลาด ม.6 บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (...
 - เจ้าหน้าที่ขาย ม.6 บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (...
 - เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า ม.6 บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (...
 - เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล ม.6 บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (...
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง
1. ประกาศกรมการจัดหางาน "การจัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างต่างด้าว"
2. กำหนดงาน 27 อาชีพ ให้คนต่างด้าว "กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง" ทำได้ในท้องที่จังหวัดลำพูน
3. ประกาศกรมการจัดหางาน "กำหนดระยะเวลารับคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า-
4. "คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวเดือนสิงหาคม-
5. "นายจ้างที่พาแรงงานต่างด้าวมาต่อใบอนุญาตไม่ทันกำหนด 30 มิถุนายน 2558-
6. "คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558-

***********************************************************************
 

ช่องทางติดต่อ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
งานฝ่ายบริหาร โทร. 053-537701     ต่อ 519 , 0
งานภายในประเทศ โทร. 053-525543     ต่อ 511 , 513 , 514 แฟกซ์. ต่อ 504
งานต่างด้าว โทร. 053-525544     ต่อ 506 , 515 , 516 , 518 แฟกซ์. ต่อ 502
งานคุ้มครองคนหางาน ต่อ 505
E-mail : lpn@doe.go.th  facebook :  www.facebook.com/lpndoe