สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับ ..............
ข่าวประชาสัมพันธ์ .. .. .. ==>ด่วน บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด รับสมัคร พนักงานประจำ (เย็บจักรอุตสาหกรรม) ---- รายได้/สวัสดีการ ค่าจ้าง 300บาท/วัน , เงินเป้าหมาย 500-6,0000 บาท/เดือน และอื่นๆ .. .. .. ==> รับนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม (เย็บจักรอุตสาหกรรม) ---- รายได้ ค่าจ้าง 300บาท/วัน ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 053-525543-4 ต่อ 510-514, E-mail : lpn@doe.go.th .. .. .. ==>
:..._______________________________________________________
ลงทะเบียนคนหางาน
|
ลงทะเบียนหางานผู้พิการ|บริการนายจ้าง|ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม|หน้าหลัก  _________________________________________________________..:

นางสาวอวยพร  นันไชยกา
จัดหางานจังหวัดลำพูน

ลงทะเบียนคนหางาน
ลงทะเบียนหางานผู้พิการ 
ลงทะเบียนนายจ้าง
ดูตำแหน่งงานว่าง

 

ประวัติสำนักงาน
แผนที่
บุคคลากร
ภารกิจ
ข้อมูลสถิติสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สรุปผลการปฎิบัติงาน  ประจำปี 2555
 
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
สำนักบริหารแรงงานไทย
ไปทำงานต่างประเทศ
รวมลิ้งค์จัดหางาน
 
จังหวัดลำพูน
สภาวะการทำงานประชากร
 
<<วารสารจัดหางาน หละปูน>>
กรมการจัดหางาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชมTouchscreen
เจ้าหน้าที่
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง ตำแหน่งงานว่าง (สำหรับคนพิการ)***********************************************************************
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง

 
***********************************************************************
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
บริษัท (Click!!! ดูรายละเอียด)
 - พนักงานผลิตทั่วไป SC (SC Production Operator) ม.6-ปวช. บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำ...
 - พนักงานตรวจสอบวัตถุดิบ SC (SC - IQA Inspector) ม.6-ปวช. บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำ...
 - ผู้ช่วยช่างเทคนิคเครื่องมือวัด SC (SC Calibration Assistant Technician) ปวส. บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำ...
 - พนักงานตรวจสอบความน่าเชื่อถือชำนาญงาน SC (SC Reliability Skilled Inspector) ปวส. บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำ...
 - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Accounting & Financial Assistant Manager) ป.ตรี บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำ...
 - Maintenance Engineer ป.ตรี บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์...
 - Production Supervisor ป.ตรี บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์...
 - R&D Staff ป.ตรี บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์...
 - HR Staff ป.ตรี บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์...
 - ครู ป.ตรี โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา...
ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง
1. กำหนดงาน 27 อาชีพ ให้คนต่างด้าว "กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง" ทำได้ในท้องที่จังหวัดลำพูน
2. ประกาศกรมการจัดหางาน "กำหนดระยะเวลารับคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า-

ค้นหาตำแหน่งงานในจังหวัดและใกล้เคียง

New !!! รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเชีย
New !!! รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2557
* รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศไต้่หวัีน
* ข่าวประชาสัมพันธ์การคัดกรองของเหลวและเจลประเภทต่างที่สนามบินอินซอน สาธารณรัฐเกาหล
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 6/2556
* ข่าวประชาสัมพันธ์การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติในฮ่องกง
* รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับนายจ้าง Paragon Hotel
* เตือนคนงานไทยระมัดระวังในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้มาตรการยกเวันวีซ่า
* รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น
*. รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศบูรไน
* รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล

***********************************************************************
 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   แฟกซ์. 053-537701 
E-mail : lpn@doe.go.th  facebook :  www.facebook.com/lpndoe