:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ข้อคิดเห็น | ถาม-ตอบ ..:   

 

 

รายละเอียดนายจ้าง / สถานประกอบการ

บริษัท โชดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม็น(ไทยแลนด์)  ประเภทกิจการ  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องครัวบนเครื่องบิน
             ตั้งอยู่เลขที่  68/2-3   หมู่ที่ 4  ตำบล บ้านกลาง
             อำเภอ เมือง  จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
             โทรศัพท์  053-569300 ext.9247 e-mail : Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com

back

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpn@doe.go.th