:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ข้อคิดเห็น | ถาม-ตอบ ..:   

 

 

รายละเอียดนายจ้าง / สถานประกอบการ

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด (โรงงาน 2)  ประเภทกิจการ  ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับชุดชั้นใน
             ตั้งอยู่เลขที่  203   หมู่ที่ 4  ตำบล บ้านกลาง
             อำเภอ เมือง  จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
             โทรศัพท์  053-554586-9 e-mail : lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com

back

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpn@doe.go.th