:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ข้อคิดเห็น | ถาม-ตอบ ..:   

 

 

รายละเอียดนายจ้าง / สถานประกอบการ

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  ประเภทกิจการ  การขายส่งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและส่วนประกอ
             ตั้งอยู่เลขที่  99/3   หมู่ที่ 5  ตำบล ป่าสัก
             อำเภอ เมือง  จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
             โทรศัพท์  053-537643 ต่อ แผนกบุคคล e-mail : khanittha_th@thanulux.com

back

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpn@doe.go.th