:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ข้อคิดเห็น | ถาม-ตอบ ..:   

 

 

รายละเอียดนายจ้าง / สถานประกอบการ

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม  ประเภทกิจการ  แปรรูปและถนอมผักผลไม้
             ตั้งอยู่เลขที่  106/5  หมู่ที่ 8  ตำบล สารภี
             อำเภอ สารภี  จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140
             โทรศัพท์  053-421389 ต่อ 322 e-mail : -

back

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpn@doe.go.th