:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ข้อคิดเห็น | ถาม-ตอบ ..:   

 

 

รายละเอียดนายจ้าง / สถานประกอบการ

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด  ประเภทกิจการ  ผลิตคาร์บูเรเตอร์และชิ้นส่วนยานยนต์
             ตั้งอยู่เลขที่  298  หมู่ที่ 13  ตำบล มะเขือแจ้
             อำเภอ เมือง  จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
             โทรศัพท์  053-581189-92 ต่อ 116 e-mail : kwunhatai@keihin.co.th

back

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpn@doe.go.th