:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ข้อคิดเห็น | ถาม-ตอบ ..:   

 

 

รายละเอียดนายจ้าง / สถานประกอบการ

บริษัท ลำพูนรวมแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน)  ประเภทกิจการ  โรงพยาบาล
             ตั้งอยู่เลขที่  7  หมู่ที่ 5  ตำบล เวียงยอง
             อำเภอ เมือง  จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
             โทรศัพท์  053-537597 e-mail : -

back

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpn@doe.go.th