:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ข้อคิดเห็น | ถาม-ตอบ ..:   

 

 

รายละเอียดนายจ้าง / สถานประกอบการ

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท์ จำกัด  ประเภทกิจการ  ผลิตเครื่องประดับเพื่อการส่งออก
             ตั้งอยู่เลขที่  103  หมู่ที่ 13  ตำบล ป่าสัก
             อำเภอ เมือง  จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
             โทรศัพท์  053-090192-3,081-4732155 e-mail : hr@neptuneconcept.com

back

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpn@doe.go.th