:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ข้อคิดเห็น | ถาม-ตอบ ..:   

 

 

รายละเอียดนายจ้าง / สถานประกอบการ

นายนเรศ ซัจเด (หจก.ใจกว้างธุรกิจยนต์ 1992)  ประเภทกิจการ  ซื้อ ขาย เช่าซื้อ รถยนต์ จักรยานยนต์
             ตั้งอยู่เลขที่  411/1 ถ.เจริญราษฎร์  หมู่ที่ -  ตำบล ในเมือง
             อำเภอ เมือง  จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
             โทรศัพท์  053-512216,561464 e-mail : -

back

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpn@doe.go.th