:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ข้อคิดเห็น | ถาม-ตอบ ..:   

 

 

รายละเอียดนายจ้าง / สถานประกอบการ

โรงเรียนใบบุญลำพูน  ประเภทกิจการ  โรงเรียนเอกชนสอนเนิร์สเซอรี่,อนุบาล1-3,ประถม 1-6
             ตั้งอยู่เลขที่  127 ถนน.ลำพูน-ดอยติ  หมู่ที่ 2  ตำบล เวียงยอง
             อำเภอ เมือง  จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
             โทรศัพท์  053-512274 e-mail : www.baiboon.ac.th

back

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpn@doe.go.th