**ค้นหาตามวุฒิการศึกษา ** ระบุวุฒิการศึกษา
 

**ค้นหาตามชื่อตำแหน่งงาน** ระบุตำแหน่งงาน
 

 

ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.0-5356-1090-1 e -mail :lpndoe@gmail.com