ตำแหน่งงานว่างตามชื่อตำแหน่ง

      จำนวนงาน  8  ตำแหน่ง

คลิก ชื่อสถานประกอบการ !!!  เพื่อทราบรายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์    
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
13/6/2562
คนพิการ
2
ป.4 - ป.6 สาขาไม่จำกัดวุฒิ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง 330/วัน บาท
13/07/2562
บริษัท ออนสมู๊ทไทย จำกัด
โทร. 053-325000-6 ต่อ 103,105
10/6/2562
พนักงานผู้พิการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2
ป.4 - ป.6 สาขาไม่จำกัดวุฒิ
ไม่จำกัดวุฒิ พิจารณาตามความสามารถ เพศไม่จำกัด อายุ18-45 ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง - บาท
10/07/2562
บริษัท ลีโอฟู้ดส์ จำกัด
โทร. 053834575
30/5/2562
พนักงานผู้พิการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2
ป.4 - ป.6 สาขาไม่จำกัดวุฒิ
มีใบรับรองความพิการ ลักษณะงานพิจารณาตามความสามารถ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง - บาท
30/06/2562
บริษัท ลีโอฟู้ดส์ จำกัด
โทร. 053834575
24/5/2562
พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (คนพิการ)
1
ป.4 - ป.6 สาขาไม่จำกัดวุฒิ
ไม่จำกัดวุฒิ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน พิการทางการเคลื่อนไหว ช่วยเหลือตัวเองได้ เพศไม่จำกัด อายุ18-40 ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง 10,000 บาท
24/06/2562
บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด สาขา 1
โทร. 053-380089 ต่อ 107,108/ 093-1402550
24/5/2562
พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
1
ม.3 สาขาขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป พิการทางการเคลื่อนไหว เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าอาหาร โอที เบี้ยขยัน ประกันสังคม เพศไม่จำกัด อายุ21 ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง 325/วัน บาท
24/06/2562
บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 053-582172-4
22/5/2562
พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
1
ม.3-ม.6 สาขา- ปวช. ขึ้นไป
ม.3 - ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า เป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นผู้พิการที่ไม่ใช่ ทางสติปัญญา,ทางการเรียนรู้, ทางออทิสติก (ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้ มรประสบการณ์ด้านจิวเวลรี่ตามตำแหน่งที่ระบุไว้ เพศไม่จำกัด อายุ23-35 ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง - บาท
22/06/2562
บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท์ จำกัด
โทร. 053-090192-3,081-4732155
17/5/2562
คนพิการ
2
ป.4 - ป.6 สาขาไม่จำกัดวุฒิ
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง 330/วัน บาท
17/06/2562
บริษัท ออนสมู๊ทไทย จำกัด
โทร. 053-325000-6 ต่อ 103,105
13/5/2562
พนักงานผู้พิการ
2
ม.3 สาขาขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขน-ขา ลีบ ใส่ขาเทียม/แขนเทียม ฯลฯ มีบัตรประจำตัวผู้พิการ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เพศไม่จำกัด อายุ18-35 ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง - บาท
13/06/2562
บริษัท กิตกมล จำกัด(ร้าน เค เค ทเวนตี้โฟร์)
โทร. 053-581999,053-581984

 

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัีครงาน