ตำแหน่งงานว่างตามชื่อตำแหน่ง

      จำนวนงาน  9  ตำแหน่ง

คลิก ชื่อสถานประกอบการ !!!  เพื่อทราบรายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์    
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
18/10/2561
พนักงานคนพิการ
5
ม.3 ขึ้นไป สาขา-
พิการทางการเคลื่อนไหว ช่วยเหลือตัวเองได้ เพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง 310 บาท
18/11/2561
บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด
โทร. 053-581260-5 ต่อ 1114
16/10/2561
ฝ่ายผลิต (เฉพาะคนพิการ) ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
7
ม.3 สาขาขึ้นไป
1)ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ 2) การศึกษา ระดับ ม. 3 ขึ้นไป 3) มีบัตรประจําตัวคนพิการ ที่ยังไม่หมดอายุ 4) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และสื่อสารได้ 5) บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถ ของแต่ละคนที่สามารถ Support Production ได้ 6) ยื่นเอกสารสมัครงานที่หน้าบริษัทได้ทุกวัน 09.00 - 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพศไม่จำกัด อายุไม่จำกัดอายุ ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง - บาท
16/11/2561
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 053-584300 ต่อ 1114
11/10/2561
คนพิการ ธุรการ
1
ม.6-ปวช สาขาบัญชี/สาขาที่เกี่ยวข้อง
1.สามารถช่วยเหลือตัวเองและสื่อสารได้ 2.มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุ 3.สามารถเดินทางมาทำงานเองได้เพศไม่จำกัด เพศไม่จำกัด อายุ45 ปี ส่วนสูงซม. น้ำ้หนักกก. เวลาทำงาน08.00 - 17.00น ค่าจ้าง 9300 บาท
11/11/2561
บริษัท ลำพูนรวมแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน)
โทร. 053-537597
21/9/2561
คนพิการ(เพศชาย) รับสมัครด่วน
1
ป.6 สาขาไม่ระบุ
มีหนังสือรับรองคนพิการ สามารถปฏิบัติงานได้ มีประกันภัยกลุ่ม ตรวจสุขภาพ2ครั้งต่อปี เพศชาย อายุ25-35 ปี ส่วนสูงซม. น้ำ้หนักกก. เวลาทำงาน08.00-17.00 น. ค่าจ้าง ตามตกลง บาท
30 พ.ย.2561
บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
โทร. 053-007501 Fax.053-007500
21/9/2561
พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
10
ม.3 ขึ้นไป สาขา-
**********คุณสมบัติ 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ (ไม่หมดอายุ) 2. สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ********** บริษัทฯจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้สมัครที่มีความสามารถ Support ไลน์การผลิตได้ ********** เพศไม่จำกัด อายุ21 ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน08.25-17.35 น. ค่าจ้าง 310 บาท
31/12/2561
บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
โทร. 053-581189-92 ต่อ 116
18/9/2561
พนักงานธุรการ (คนพิการ)
3
ปวส. สาขาขึ้นไป ทุกสาขา
ค่าจ้างรายวัน ค่าล่วงเวลาทำงาน ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน เบี้ยขยัน เพศไม่จำกัด อายุ21 ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง N/A บาท
18/10/2561
บริษัท โชดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม็น(ไทยแลนด์)
โทร. 053-569300 ext.9247
18/9/2561
พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
3
ม.3 สาขาขึ้นไป
ค่าจ้างรายวัน ค่าล่วงเวลาทำงาน ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน เบี้ยขยัน เพศไม่จำกัด อายุ21 ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง 317/วัน บาท
18/10/2561
บริษัท โชดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม็น(ไทยแลนด์)
โทร. 053-569300 ext.9247
14/9/2561
ฝ่ายผลิต (เฉพาะคนพิการ)
7
ม.3 สาขา-
• มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ยังไม่หมดอายุ • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และสื่อสารได้ • บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถของแต่ละคนที่สามารถ Support Production ได้ เพศไม่จำกัด อายุ- ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน08.00-17.00 น. ค่าจ้าง 310 บาท
31/12/2561
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 053-584300 ต่อ 1114
11/9/2561
คนพิการ ธุรการ
1
ม.6-ปวช สาขาบัญชี/สาขาที่เกี่ยวข้อง
1.สามารถช่วยเหลือตัวเองและสื่อสารได้ 2.มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุ 3.สามารถเดินทางมาทำงานเองได้เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 45 ปี ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง9300 ระยะเวลาทำงาน8.00-17.00 เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 45 ปี ปี ส่วนสูงซม. น้ำ้หนักกก. เวลาทำงาน8.00-17.00 ค่าจ้าง บาท
31/10/2561
บริษัท ลำพูนรวมแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน)
โทร. 053-537597

 

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัีครงาน