ตำแหน่งงานว่างตามชื่อตำแหน่ง

      จำนวนงาน  6  ตำแหน่ง

คลิก ชื่อสถานประกอบการ !!!  เพื่อทราบรายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์    
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
13/2/2562
พนักงานผู้พิการ
2
ม.3 ขึ้นไป สาขา-
-พิการด้านการเคลื่อนไหวที่ช่วยเหลือตัวเองได้ -พิการด้านการได้ยิน (มีเครื่องช่วยฟัง) -พิการด้านการมองเห็น (สายตาเลือนลาง) เพศไม่จำกัด อายุ21 ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน ค่าจ้าง 317/วัน บาท
13/03/2562
บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม็น(ไทยแลนด์)
โทร. 053-569300 ext.9247
31/1/2562
พนักงานรายวัน (คนพิการ)
1
ม.3-ม.6 สาขา-
*ลักษณะงาน -แม่บ้าน -สามารถจัดเรียงเอกสารได้ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ *สวัสดิการ -เบี้ยขยัน -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ เพศหญิง อายุ18-35 ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง 310/วัน บาท
28/02/2562
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
โทร. 053-537788 # 5803
24/1/2562
คนพิการ
1
ปวช.-ปวส. สาขา-
คุณสมบัติ -พิการทางการเคลื่อนไหวสามารถช่วยเหลือตัวเองและสื่อสารได้ -มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุ -สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ -สามารถใช้คอมพิวเตอรืได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดงาน -พิมพ์งานเอกสาร สวัสดิการ -เป็นพนักงานประจำ -มีค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยขยัน -มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสังคม โบนัสประจำปี -ชุดยูนิฟอร์ม เพศไม่จำกัด อายุ18-30 ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน08.00-17.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ (บางเสาร์หยุด) ค่าจ้าง ค่าจ้างขั้นต่ำ บาท
24/02/2562
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย
โทร. 053-584230 fax: 053-584231
24/1/2562
พนักงานผู้พิการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3
ป.4 - ป.6 สาขาไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-พิจารณาตามความสามารถ เพศไม่จำกัด อายุ18ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง - บาท
24/02/2562
บริษัท ลีโอฟู้ดส์ จำกัด
โทร. 053834575
23/1/2562
พนักงานฝ่ายผลิต (พิการ)
2
ม.3 ขึ้นไป สาขา-
รายละเอียดงาน -ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต -ควบคุมเครื่องจักร,จุดงานหมุนเวียน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -เข้ากะ/ทำOTได้ คุณสมบัติ -ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้ เพศไม่จำกัด อายุ18-42 ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง - บาท
23/02/2562
บริษัท ไทยซึโนดะ จำกัด
โทร. 053-581538-9
17/1/2562
ผู้พิการ
2
ป.4 - ป.6 สาขาไม่จำกัดวุฒิ
พิจารณาตามความสามารถ เพศไม่จำกัด อายุ18-55 ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง 310/วัน บาท
17/02/2562
บริษัท ลีโอฟู้ดส์ จำกัด
โทร. 053834575

 

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัีครงาน