ตำแหน่งงานว่างตามชื่อตำแหน่ง

      จำนวนงาน  3  ตำแหน่ง

คลิก ชื่อสถานประกอบการ !!!  เพื่อทราบรายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์    
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
12/6/2561
คนพิการ
1
สาขาไม่ระบุ
1.พิการทางการเคลื่อนไหว สามารถช่วยเหลือตัวเองและสื่อสารได้ 2.มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุ 3.สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ **สวัสดิการ ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน เบี้ยขยัน โอที ชุดยูนิฟอร์ม โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต เพศไม่จำกัด อายุ ปี ส่วนสูงไม่จำกัดซม. น้ำ้หนักไม่จำกัดกก. เวลาทำงาน08.00-17.00 น. ค่าจ้าง พิจารณาตามความสามารถ บาท
30 มิถุนายน 2561
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย
โทร. 053-584230 fax: 053-584231
17/5/2561
คนพิการ
1
ป.6 สาขาไม่จำกัดวุฒิ
มีบัตรประจำตัวผคนพิการ ขยันอดทน ตรงต่อเวลา เพศไม่จำกัด อายุ20 ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง - บาท
17/06/2561
โรงเรียนใบบุญลำพูน
โทร. 053-512274
17/5/2561
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายประกอบ (คนพิการ)
2
ม.3-ม.6 สาขาไม่จำกัด
สามารถทำงานที่ใช้มือทั้งสองข้าง ในการปฏิบัติงานได้ หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศไม่จำกัด อายุ25 ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูงไม่จำกัดซม. น้ำ้หนักไม่จำกัดกก. เวลาทำงาน08.00-17.00 น. ค่าจ้าง 310 บาท
ด่วนมาก
บริษัทเบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด
โทร. 053-581343,053-581351

 

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัีครงาน