ตำแหน่งงานว่างตามชื่อตำแหน่ง

      จำนวนงาน  6  ตำแหน่ง

คลิก ชื่อสถานประกอบการ !!!  เพื่อทราบรายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์    
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
16/8/2561
คนพิการ
1
ม.3 ขึ้นไป สาขา
ส่วนลด 25 % กรณีเจ้าหน้าที่/ญาติสายตรงเข้ารับการรักษาพยาบาลภายในโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน เพศไม่จำกัด อายุ ปี ส่วนสูงซม. น้ำ้หนักกก. เวลาทำงาน8.00-17.00 ค่าจ้าง บาท
16/09/2561
บริษัท ลำพูนรวมแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน)
โทร. 053-537597
10/8/2561
ฝ่ายผลิต (คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้)
7
ม.3 สาขาขึ้นไป
1. มีบัตรประจําตัวคนพิการ ที่ยังไม่หมดอายุ 2. สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และสื่อสารได้ 3. บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถของแต่ละคนที่สามารถ Support Production ได้ 4. ยื่นเอกสารสมัครงานที่หน้าบริษัทได้ทุกวัน 09.00 - 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูงซม. น้ำ้หนักกก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง - บาท
10/09/2561
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 053-584300 ต่อ 1114
9/8/2561
พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
1
ม.3 ขึ้นไป สาขา-
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ,เบี้ยขยัน,ประกันสังคม ฯลฯ เพศไม่จำกัด อายุ21 ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน08.00-17.00 น. ค่าจ้าง 320.-/วัน บาท
31/8/2018
บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 053-582172-4
8/8/2561
พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
5
ม.3 สาขาขึ้นไป
ชุดพนักงาน ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน เบี้ยขยัน เพศไม่จำกัด อายุ21-35 ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงานจ-ศ 07.30-16.30 น. ค่าจ้าง 317/วัน บาท
08/09/2561
บริษัท โชดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม็น(ไทยแลนด์)
โทร. 053-569300 ext.9247
8/8/2561
พนักงานธุรการ (คนพิการ)
2
ม.3 สาขาขึ้นไป
ชุดพนักงาน ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน เบี้ยขยัน เพศไม่จำกัด อายุ21-35 ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงานจ-ศ 07.30-16.30 น. ค่าจ้าง 317/วัน บาท
08/09/2561
บริษัท โชดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม็น(ไทยแลนด์)
โทร. 053-569300 ext.9247
17/7/2561
ฝ่ายผลิต (เฉพาะคนพิการ)
7
ม.3-ม.6 สาขา-
• ชาย / หญิง, ไม่จำกัดอายุ • การศึกษา ระดับ ม. 3 ขึ้นไป • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ยังไม่หมดอายุ • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และสื่อสารได้ • บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถของแต่ละคนที่สามารถ Support Production ได้ เพศไม่จำกัด อายุ- ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน08.00-17.00 น. ค่าจ้าง 305 บาท
30/09/2561
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 053-584300 ต่อ 1114

 

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัีครงาน