ตำแหน่งงานว่างตามชื่อตำแหน่ง

      จำนวนงาน  8  ตำแหน่ง

คลิก ชื่อสถานประกอบการ !!!  เพื่อทราบรายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์    
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
28/11/2561
พนักงานธุรการ (ผู้พิการ)
2
ปวส.ขึ้นไป สาขา-
คุณสมบัติ -มีความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการพูด อ่าน เขียน -มีบัตรประจำตัวผู้พิการ สวัสดิการ -ค่าอาหาร -ค่าน้ำมัน -เบี้ยขยัน -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -ประกันสุขภาพ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -โบนัสปีละ2ครั้ง เพศไม่จำกัด อายุ- ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง - บาท
28/12/2561
บริษัท โซดิกเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด
โทร. 0-5355-4850-52
28/11/2561
พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
2
ม.3 ขึ้นไป สาขา-
สวัสดิการ -ค่าอาหาร -ค่าน้ำมัน -เบี้ยขยัน -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -ประกันสุขภาพ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -โบนัสปีละ2ครั้ง เพศไม่จำกัด อายุ21ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง 317 บาท
28/12/2561
บริษัท โชดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม็น(ไทยแลนด์)
โทร. 053-569300 ext.9247
28/11/2561
พนักงานคนพิการ
3
ม.6 สาขาทุกสาขา
-เป็นคนพิการประเภทที่3 (ทางการเคลื่อนไหว) สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สวัสดิการ -ค่าพาหนะ -ค่าอาหาร -ประกันอุบัติเหตุ -วันหยุดพิเศษ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ประกันสังคม -โบนัส -เงินรางวัลพิเศษ เพศไม่จำกัด อายุ20-35 ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง - บาท
28/12/2561
บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด
โทร. 053-581260-5 ต่อ 1114
28/11/2561
พนักงานขายประจำร้าน (คนพิการ)
1
ม.3 ขึ้นไป สาขา-
คุณสมบัติ -เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาลีบ แขนลีบ ใส่ขาเทียม) เพศไม่จำกัด อายุ18-35 ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง - บาท
28/12/2561
บริษัท กิตกมล จำกัด(ร้าน เค เค ทเวนตี้โฟร์)
โทร. 053-581999,053-581984
27/11/2561
พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
1
ม.3 สาขา-
วุฒิการศึกษา -ม.3 ,ม.6 ,ปวช. ,กศน. สวัสดิการ -มีค่าอาหาร, ค่าการเดินทาง, เบี้ยขยัน, สวัสดิการรักษาพยาบาล ฯลฯ เพศไม่จำกัด อายุ18ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท บาท
27/12/2561
บริษัท โฮยา ลำพูน จำกัด
โทร. 053-552641-5 ต่อ 1666,1921,1110
27/11/2561
พนักงานรายวันฝ่ายผลิต (คนพิการ)
3
ป.6 สาขา-
คุณสมบัติ -สามารถทำงานเป็นกะ , สามารถยืนทำงานได้ -ทำงานในวันหยุด และทำงานล่วงเวลาได้ -ทำงานในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ -ค่าประสิทธิภาพการทำงานวันละ 30 บาท (ผ่านทดลองงาน) -โอทีวันละ 2 ชั่วโมง -ค่าอาหารวันละ 10 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ -ค่ากะ c วันละ 25 บาท ตรวจสุขภาพประจำปี -ประกันสังคม -ค่า Incentive เพศไม่จำกัด อายุ18-45 ปี ส่วนสูง150 เซนติเมตรขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรงซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน- ค่าจ้าง 335/วัน บาท
27/12/2561
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม
โทร. 053-421389 ต่อ 322
21/9/2561
พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
10
ไม่จำกัด สาขา-
**********คุณสมบัติ 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ (ไม่หมดอายุ) 2. สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ********** บริษัทฯจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้สมัครที่มีความสามารถ Support ไลน์การผลิตได้ ********** เพศไม่จำกัด อายุ21 ปีขึ้นไป ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน08.25-17.35 น. ค่าจ้าง 310 บาท
31/12/2561
บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
โทร. 053-581189-92 ต่อ 116
14/9/2561
ฝ่ายผลิต (เฉพาะคนพิการ)
7
ม.3 สาขา-
• มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ยังไม่หมดอายุ • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และสื่อสารได้ • บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถของแต่ละคนที่สามารถ Support Production ได้ เพศไม่จำกัด อายุ- ปี ส่วนสูง-ซม. น้ำ้หนัก-กก. เวลาทำงาน08.00-17.00 น. ค่าจ้าง 310 บาท
31/12/2561
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 053-584300 ต่อ 1114

 

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัีครงาน