:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ..:   

 

สำนักงานจัดหางาน
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
 

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpn@doe.go.th