ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 2195  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
9/9/2557
เจ้าหน้าที่ R&D
3

ป.ตรี

สาขาิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ คหกรรมศาสตร์ 3. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาพิเศษ 4. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 5. มียานพาหนะเป็นของตนเอง 6. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี ไม่มีโรคประจำตัวเพศไม่จำกัด อายุ25 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างืn/a ระยะเวลาทำงานตามเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
30/9/2014
8/9/2557
ฝ่ายผลิต เปิดรับถึงวันพฤหัสบดี นี้เท่านั้น
30

ไม่จำกัด

สาขาไม่จำกัดสาขาวิชา

สามารถเข้ากะได้ - ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ, สายตา - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง - ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้ - หากมีประสบการณ์ในการทำงานโรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง300 บาท/วัน ระยะเวลาทำงาน-
11/09/2557
8/9/2557
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
1 อัตรา

ป.ตรี

สาขาภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส หรือที่เกี่ยวข้อง

ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก มีทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีทักษะในการสื่อสาร / ประสานงาน / จัดการ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความซื่อสัตย์, กระตือรือร้น และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพศไม่จำกัด อายุ23-30 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.15-17.45 น.
30 กันยายน 2557
8/9/2557
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1 อัตรา

ป.ตรี

สาขาปริญญาตรีสาขาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและ มรท.8001 ความรู้ในมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสารได้ในระดับดี เพศไม่จำกัด อายุ23-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างn/a ระยะเวลาทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.15-17.45 น.
30 กันยายน 2557
8/9/2557
พนักงานฉีดเทียน
2

ม.3-ม.6

สาขา-

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ในการฉีดเทียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี สวัสดิการ : ค่าอาหาร ค่าน้ำมันรถ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุ เพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง300 บ/ว ระยะเวลาทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
30 ก.ย. 2557
8/9/2557
Technician
4 อัตรา

ปวส.

สาขาMechanical, Electronic, Industrial

หน้าที่หลัก : Setup และควบคุมเครืื่องจักรที่ใช้ในการรีดงาน และปั๊มงาน ดูแลรักษาเครื่องจักร สวัสดิการ : ค่าอาหาร ค่าน้ำมันรถ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพศชาย อายุ21 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9,000 ระยะเวลาทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
30 ก.ย. 2557
8/9/2557
หัวหน้างาน (Line Leader, Group Leader)
17

ม.3-ม.6

สาขาไม่จำกัดสาขาวิชา

มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี - หากมีประสบการณ์ในการบังคับบัญชาในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนงาน - ควบคุมตรวจเช็คคุณภาพของชิ้นงานให้ได้ตรงตามเงื่อนไขการผลิต - ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายเพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงาน-
30/09/2557
8/9/2557
Production Engineer
5

ป.ตรี

สาขาElectrical, Mechanical, Industrial Engineering, Chemical any related field.

At least 1-2 years working experience in a manufacturing facility (New graduated student is welcome). - The successful candidate must have a high degree of managerial skills and first line supervisory experience in manufacturing. - Knowledge of standard cost systems and controls is required. - Management skill requirements: leadership, supervisory, decision making, coaching, problem-solving, planning, and communication. - Good command of the English language and computer proficiency.เพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
30/09/2557
8/9/2557
Safety Officer
1

ป.ตรี

สาขาOccupational health and safety or related field

At least 1-2 years working experience in SHE for manufacturing facility. - Good command of the English language and computer proficiency. - Work under pressure. - Good attitude and positive thinking.เพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
30/09/2557
8/9/2557
ครูพี่เลี้ยง
1

ม.6

สาขาขึ้นไป

มีความซื่อสัตย์ รักเด็ก มีประสบการณ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
08/10/2557
8/9/2557
พนักงาน Part time แผนกแคชเชียร์ (สำหรับนักเรียน/นักศึกษา)
4

ม.3

สาขาขึ้นไป

มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/09/2557
8/9/2557
พนักงานฝ่ายอาหารสด
2

ม.3

สาขาขึ้นไป

มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/09/2557
8/9/2557
พนักงานบัญชี
1

ป.ตรี

สาขาบัญชี

มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/09/2557
8/9/2557
พนักงานแผนกแคชเชียร์
3

ม.3

สาขาขึ้นไป

มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/09/2557
6/9/2557
แม่บ้าน (ประจำ Office) ด่วน!
1

ไม่จำกัด

สาขาไม่จำกัด

คุณสมบัติ: รักความสะอาด มีระเบียบ หากมีประสบการณ์ตรงสายงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ: มี เบี้ยขยัน, ค่าน้ำมัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลืออื่นๆ, โบนัสประจำปี ไม่มีกะกลางคืน ฯลฯ วิธีการสมัครงาน สมัครด้วยตนเอง จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ได้ที่ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ใน(เครือสหพัฒน์ลำพูน) 99/3 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-537643, 086-3414420 เพศหญิง อายุ28-40 ส่วนสูงไม่จำกัด น้ำหนักไม่จำกัด ค่าจ้าง300/วัน ระยะเวลาทำงาน08.00 - 17.00 น.
30/09/57

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน