ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 2204  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
13/09/2016
CNC Milling
1

ปวส.

สาขาช่างกลโรงงาน

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เบี้ยขยัน ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหารกลางวัน ค่ากะ ประกันสังคม โบนัสประจำปีเพศชาย อายุ25-45 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง12,000 ขึ้นไป ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/09/2016
Desing Dwg
1

ป.ตรี

สาขาวิศวอุตสาหการ

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เบี้ยขยัน ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหารกลางวัน ค่ากะ ประกันสังคม โบนัสประจำปีเพศชาย อายุ25-45 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง15,000 ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/09/2016
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
2

ป.ตรี

สาขาการตลาด

ทำงานด้านงานขาย ทำงานที่สารภี มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปเพศไม่จำกัด อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/09/2016
เจ้าหน้าที่สรรหา
1

ป.ตรี

สาขาทุกสาขา

ทำงานด้านงานฝ่ายบุคคล ทำงานที่สารภี มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปเพศไม่จำกัด อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/09/2016
หัวหน้าธุรการขาย
1

ป.ตรี

สาขาตลาด

ทำงานทางด้านการตลาด ทำงานที่สารภี มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปเพศไม่จำกัด อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/09/2016
เจ้าหน้าที่ครัวร้อน
3

ม.6

สาขาขึ้นไป

ทำงานทางด้านอาหาร ทำงานที่ลำพูน มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปเพศไม่จำกัด อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/09/2016
พนักงานขายส่ง
1

ปวส.

สาขาไม่จำกัดสาขา

รักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดีเพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง330/วัน ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/09/2016
จป.วิชาชีพ
1

ป.ตรี

สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ในการทำงานสามารถขึ้นทะเบียน จป.ว. ได้ทันที ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ หากมีความสามารถในด้านไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์/อินเตอร์เน๊ต จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ23 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง18,000 ขึ้นไป ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/09/2016
เจ้าหน้าที่การตลาด
2

ป.ตรี

สาขาการตลาด/การจัดการ/บริหาร

รักงานบริการ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปเพศไม่จำกัด อายุ25-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
13/10/2559
13/09/2016
พนักงานบัญชี
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาบัญชี ,การเงิน

-เพศหญิง อายุ18-40 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/09/2016
ธุรกา-บัญชี
2

ม.6-ปวช

สาขาขึ้นไป

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถออกพื้นที่ต่างจังหวัดได้เพศหญิง อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง300/วัน ระยะเวลาทำงาน09.00-17.00 น.
13/10/2559
13/09/2016
พนักงานสินเชื่อ
1

ม.6-ปวช

สาขาขึ้นไป

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถออกพื้นที่ต่างจังหวัดได้เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง300/วัน ระยะเวลาทำงาน09.00-17.00 น.
13/10/2559
13/09/2016
พนักงานขาย
3

ม.6-ปวช

สาขา-

มีประกันสังคม ใจรักงานขาย และบริการเพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง300/วัน ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/09/2016
พนักงานฝ่ายผลิต (ชั่วคราว)
30

ม.3-ปวช.

สาขา

สัญญาจ้างเดือนต่อเดือน หากทำงานดีจะพิจารณาบรรจุงานเป็นพนักงานของบริษัทต่อ เงื่อนไข 1.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 2.สามารถทำโอทีได้ได้ 3.สามารถยืนทำงานได้ 5.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 6.มีความรู้ความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้บ้าง 7.มีประสบการณ์ด้าน QA./ QC. จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ 1.ค่าอาหารกลางวัน วันละ 25 บาท 2.ค่าน้ำมัน วันละ 35 บาท สมัครได้ที่ บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จำกัด โรงงานฝั่งตะวันออกเขต EPZ เลขที่ 203 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-554586-9 ต่อ 0 โทรสาร. 053-554579 หรือส่งประวัติมาได้ที่ E-MAIL: lpadm2@utaxfm.com เพศไม่จำกัด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามโครงสร้างบริษัท ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00น.
20 กันยายน 2559
12/09/2016
QA Inspector
1

ปวช.-ปวส.

สาขา-

1.มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบงานด้วยเครื่องวัดมาก่อน หากมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานPlastic injection มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน เช่น Micrometer, Vernior caliper ได้ 3.หากมีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดละเอียดประเภท Non-contact (Smart scope, Quickvision, OGP) หรือเครื่องมือ วัดแบบ 3 แกน (CMM) มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.สามารถใช้ Program Computer พื้นฐาน เช่น Excell, Word ได้ 5.สามารถทำงานเป็นกะได้ 6.มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม เพศไม่จำกัด อายุ22-35 ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 น้ำหนักไม่เกิน 85 ค่าจ้างพิจารณาตามความสามารถ ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
30 กันยายน 2559

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน