ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 4518  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
19/04/2017
Sales Support Staff
1

สาขา

• Male / Female, age 25 - 40 years. • Bachelor's / Master Degree in Business Administration, Marketing or otherrelated fields. • At least 2 yearsexperience on position. • Fluent in reading, writing and speaking in English. • Good communication, Interpersonal and time management skills. • Proactive, nice personality and can work under pressure. • Proficiency in Window and Microsoft office applications. (Word, Excel and Powerpoint) • Experienced in ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. Email: maneerat_h@sus.co.thเพศไม่จำกัด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 พฤษภาคม 2560
19/04/2017
ช่างเชื่อม
2

ม.3 ขึ้นไป

สาขา

มีประกันสังคม, โอที(ค่าล่วงเวลา), เบี้ยขยัน 300-500 บาท, มีค่าอาหารกลางวัน + ค่าน้ำมัน, **เงื่อนไข : สามารถเชื่อมอาร์กอนได้** ติดต่อ คุณเซ็นต์ (0817839506) คุณอิง (087-1749484) หรือ E-mail : saleuid@gmail.com เพศชาย อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง10,000 - 13,000 ระยะเวลาทำงาน8.00 น. - 17.00 น.
30/4/60
19/04/2017
พนักงานฝ่ายผลิต
30

ม.3 ขึ้นไป

สาขา-

คุณสมบัติ • เพศชาย อายุไม่เกิน35 ปี • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป • หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถทำงานเป็นกะได้ • ร่ายกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เพศไม่จำกัด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 พฤษภาคม 2560
19/04/2017
เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์
1

ปวส.ขึ้นไป

สาขาสาขาภูมิทัศน์/พืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาภูมิทัศน์/พืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • สามารถวางแผนควบคุมงานด้านภูมิทัศน์ / งานดูแล ได้ • มีความรู้เรื่องต้นไม้ และพันธุ์พืช เป็นอย่างดี ได้แก่ไม้สวน, ไม้ดอก สำหรับงานออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ และพันธุ์พืชสำหรับเกษตรกรรม พืชออร์แกนิค พืชไฮโดรโปนิกส์ เป็นต้น • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ Email:maneerat_h@sus.co.th เพศไม่จำกัด อายุ25 ปี ขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
31 พฤษภาคม 2560
19/04/2017
เจ้าหน้าที่สัตว์บาล
1

ป.ตรี

สาขาสาขาสัตวศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร

• วุฒิ ปวส ,ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร • เพศ ชาย ,หญิง •อายุ 20 - 35 ปี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ รอบคอบ ทนต่อภาวะกดดันได้ดี Email: maneerat_h@sus.co.thเพศไม่จำกัด อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
31 พฤษภาคม 2560
19/04/2017
IT Support
1

ปวส.ขึ้นไป

สาขาสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • สามารถประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป ข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในบริษัทได้ • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Hardware, Software คอมพิวเตอร์ และติดต่อผู้ใช้บริการภายนอกได้ • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. Email:maneerat_h@sus.co.thเพศไม่จำกัด อายุ20 - 35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างืn/a ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
31 พฤษภาคม 2560
19/04/2017
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ CAD
2

ปวช.-ปวส.

สาขาสาขาออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ • ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป • การศึกษาระดับ ปวส./ ปวช.สาขาออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto Cad , Solid Work ได้เป็นอย่างดี • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto CAD, Solid Work, MPR, Microsoft Office (Word, Excel) • มีความเสียสละ อดทน รักความก้าวหน้าและ สามารถติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆได้ • สถานที่ปฎิบัติงาน ประจำอยู่สำนักงานสาขา (หนองเป็ด) Email:maneerat_h@sus.co.thเพศไม่จำกัด อายุ23 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 พฤษภาคม 2560
19/04/2017
Expertise แผนก IE
2

สาขาสาขาช่างอุตสาหกรรม

• เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม •สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 - 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ •มีความรู้ด้านเทคนิคการผลิต / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ / ความรู้ในการออกแบบ Jig Fixture • มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพศไม่จำกัด อายุ21 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างืn/a ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
31 พฤษภาคม 2560
19/04/2017
Expertise แผนก Mold
3

ปวส.-ป.ตรี

สาขาสาขาช่างกล , แม่พิมพ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ • ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างกล , แม่พิมพ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Auto Cad , MS Office ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 - 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความรู้ด้านเทคนิคการผลิต / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ / ความรู้ในการออกแบบ Jig Fixture • มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง • มีทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น, มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย • มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า • มีความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบต่องานได้ดี เพศไม่จำกัด อายุ21 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างืn/a ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
31 พฤษภาคม 2560
19/04/2017
Technician แผนก Lost Wax
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาสาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ • เพศชาย/ หญิง อายุ 21 - 25 ไป •การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้เกี่ยวกับ Wire cut M/C , CNC Milling • มีทักษะการทำงานทางช่างเทคนนิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ Email:maneerat_h@sus.co.thเพศไม่จำกัด อายุ21-25 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
31 พฤษภาคม 2560
19/04/2017
Expertise แผนก Quality
4

ปวส.-ป.ตรี

สาขาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ • เพศชาย/ หญิง อายุ 21 - 25 ไป •การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป •มีประสบการณ์ทำงานด้านการบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและการป้องกันปัญหาคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการบรรจุภัณฑ์ Email:maneerat_h@sus.co.th เพศไม่จำกัด อายุ21-25 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
31 พฤษภาคม 2560
19/04/2017
พนักงานบัญชี (ด่วนที่สุด) !!!
2

ปวส.ขึ้นไป

สาขาการบัญชี หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านบัญชี

มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ,สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ เช่น ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ,ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย , ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม , จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี *หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ*เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35 ปี ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
25/04/2560
19/04/2017
พนักงานบัญชี (ด่วน)
2

ปวส.ขึ้นไป

สาขาการบัญชี หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านบัญชี

เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35 ปี ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
18/04/2017
Engineer
5

ป.ตรี

สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์/ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์

เบี้ยขยัน/ค่ากะ/ค่าฝีมือ/ค่าน้ำมัน/คูปองอาหาร/รถรับส่งบ้านทา-ลำพูน/ชุดฟอร์ม/ประกันสังคม/กองทุนทดแทน/สำรองเลี้ยงชีพ/OT/โบนัสเพศชาย อายุ18-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงาน08.00-18.30
28/4/60
18/04/2017
ช่างซ่อมบำรุง
2

ปวส.

สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์/ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์

เบี้ยขยัน/ค่ากะ/ค่าฝีมือ/ค่าน้ำมัน/คูปองอาหาร/รถรับส่งบ้านทา-ลำพูน/ชุดฟอร์ม/ประกันสังคม/กองทุนทดแทน/สำรองเลี้ยงชีพ/OT/โบนัสเพศชาย อายุ18-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง9,240 ระยะเวลาทำงาน08.00-18.30
28/4/60

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน