ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 2445  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
8/10/2557
พนักงานบัญชี-ธุรการ
2

ปวส.-ป.ตรี

สาขาบัญชี

สามารถทำงานด้านบัญชีได้ สามารถใช้โปรแกร MS Office ได้ สามารถพิมพ์ดีดแบบสัมผัสได้อย่างรวดเร็ว สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบขับขี่ เพศหญิง อายุ18-25 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงานจ-ส 08.00-17.00
08/11/2557
8/10/2557
บังคับคด/เดินเอกสาร
1

ป.ตรี

สาขารัฐศาสตร์/นิติศาสตร์

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีด สามารถขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ และมีใบขับขี่ สามารถทำงานล่วงเวลาได้และออกต่างจังหวัดได้ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ21-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงานจ-ส 08.00-17.00
08/11/2557
8/10/2557
เสมียนทนายความ
1

ปวช.-ปวส.

สาขาป.ตรี บริหารธุรกิจ/เลขา/การจัดการ/นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีด สามารถขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ และมีใบขับขี่ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศหญิง อายุ20-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงานจ-ส 08.00-17.00
08/11/2557
8/10/2557
Tool Shop Technician
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาเครื่องกล,ช่างโลหะ,เทคนิคอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง

1. มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ด้าน Tool Shop and Maintenance 2. มีความรู้/ประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่างกลโลหะ, งานเหล็ก 3. มีความรู้/ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตรวจวัดเกี่ยวกับ Mold/Die parts 4. มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบทางเทคนิค ISO/DIN Norm 5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-office,Out look, Internet, 2D , 3D, CAD design 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน 7. มีความสนใจใฝ่รู้ในงาน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเพศชาย อายุ18 ขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงานจ.-ส. 08.00-17.00 น.
31/10/2014
8/10/2557
นักวิชาการสาธารณสุข
1

ป.ตรี

สาขาสาธารณสุขศาตร์

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ /มีประกันสังคมให้ / มีค่า โอที / ชุดฟอร์มเพศไม่จำกัด อายุ21 ขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามโครงสร้างบริษัท ระยะเวลาทำงาน08-17.00
8/11/2557
8/10/2557
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
1

ม.3-ม.6

สาขาม.3-ปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ** รับสมัครด่วนที่สุด **เพศไม่จำกัด อายุ23-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
8/11/2557
8/10/2557
พนักงานขัดละเอียด
1

ม.3-ม.6

สาขาม.3-ปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ** รับสมัครด่วนที่สุด **เพศไม่จำกัด อายุ23-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
8/11/2557
8/10/2557
พนักงานล้างงาน
1

ม.3-ม.6

สาขาม.3-ปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ** รับสมัครด่วนที่สุด **เพศไม่จำกัด อายุ23-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
8/11/2557
8/10/2557
พนักงานชุบงาน
1

ม.3-ม.6

สาขาม.3-ปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ** รับสมัครด่วนที่สุด **เพศไม่จำกัด อายุ23-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
8/11/2557
8/10/2557
พนักงานเชื่อม
5

ม.3-ม.6

สาขาม.3-ปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ** รับสมัครด่วนที่สุด **เพศไม่จำกัด อายุ23-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
8/11/2557
8/10/2557
ช่างฝีมือ ผ่าโม
1

ม.3-ม.6

สาขาม.3-ปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ** รับสมัครด่วนที่สุด **เพศไม่จำกัด อายุ23-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
8/11/2557
8/10/2557
ช่างฝีมือ ฝังพลอบ
5

ม.3-ม.6

สาขาม.3-ปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ** รับสมัครด่วนที่สุด **เพศไม่จำกัด อายุ23-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
8/11/2557
8/10/2557
พนักงานช่างเชื่อม
1

ม.6-ปวช

สาขาช่างเชื่อม

วุฒิ ม.6/ ปวช. / ปวส. ช่างเชื่อม ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ21 ขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
8/11/2557
8/10/2557
พนักงานช่างแอร์
1

ม.6-ปวช

สาขาไม่จำกัด

วุฒิ ม.6/ ปวช. / ปวส. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ21 ขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
8/11/2557
8/10/2557
เจ้าหน้าที่ FQA.
1

ป.ตรี

สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการที่จะได้รับ 1 .ค่าอาหารกลางวัน วันละ 25 บาท 2 .ค่าน้ำมัน วันละ 35 บาท 3 .ค่าเบี้ยขยัน 300, 400,500 บาท 4. ค่าอาหารว่างช่วงทำโอที 6 บาท 5.ประกันภัยกลุ่ม 6.เงินอวยพรแต่งงาน 7.เงินช่วยเหลืองานศพ รวมถึงญาติสายตรง 8.ชุดยูนิฟอร์ม 9.ของขวัญวันเกิด 10.โบนัสประจำปี คุณสมบัติดังนี้ 1 วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์/อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี 4 มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป 5 มีความรู้ความเข้าใจในตำแหน่ง Q.A. เป็นอย่างดี 6 มีทักษะภาษาญี่ปุ่นจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ .... สนใจส่ง Resume E-Mail. lpadm2@utaxfm.com เพศไม่จำกัด อายุไม่จำกัด ส่วนสูงไม่จำกัด น้ำหนักไม่จำกัด ค่าจ้างตามโครงสร้างบริษัทฯ ระยะเวลาทำงาน08.00 - 17.00 น.
ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าเต็มอัตราการรับ

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน