ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 3307  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
10/01/2017
พป.ลงวัตถุดิบ
10

ป.4 - ป.6

สาขา-

1. การปรับเงินประจำปี 2. การจ่ายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. ค่าอาหาร 5. เบื้ยขยัน 6. ประกันสังคม 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล 9. วันลาพักร้อน 10. ท่องเที่ยวประจำปี 11. อื่นๆอีกมากมาย เพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง500/วัน ระยะเวลาทำงาน08.00 - 17.00 น.
30/01/2560
10/01/2017
ผู้จัดการส่วนไซโล
1

ป.ตรี

สาขาไฟฟ้า/ เครื่องกล

1. การปรับเงินประจำปี 2. การจ่ายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. ค่าอาหาร 5. เบื้ยขยัน 6. ประกันสังคม 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล 9. วันลาพักร้อน 10. ท่องเที่ยวประจำปี 11. อื่นๆอีกมากมาย เพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามโครงสร้าง ระยะเวลาทำงาน08.00 - 17.00 น.
30/01/2560
10/01/2017
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพ
1

ป.ตรี

สาขาสัตวศาสตร์

1. การปรับเงินประจำปี 2. การจ่ายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. ค่าอาหาร 5. เบื้ยขยัน 6. ประกันสังคม 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล 9. วันลาพักร้อน 10. ท่องเที่ยวประจำปี 11. อื่นๆอีกมากมาย เพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามโครงสร้าง ระยะเวลาทำงาน08.00 - 17.00 น.
30/01/2560
10/01/2017
พป.ไล่นก
2

ป.4 - ป.6

สาขา-

1. การปรับเงินประจำปี 2. การจ่ายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. ค่าอาหาร 5. เบื้ยขยัน 6. ประกันสังคม 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล 9. วันลาพักร้อน 10. ท่องเที่ยวประจำปี 11. อื่นๆอีกมากมาย เพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง325 /วัน ระยะเวลาทำงาน08.00 - 17.00 น.
18/01/2560
10/01/2017
พนักงานแผนกข้อมูล
1

ปวส.

สาขาคอมพิวเตอร์/ธุรกิจคอมฯ/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ลักษณะงานดูเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า,ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ21-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน08.30-17.30 จ.-ส. หยุดทุกวันอาทิตย์
10 กุมภาพันธ์ 2560
10/01/2017
พป.ไล่นก
2

ป.6

สาขา-

1. การปรับเงินประจำปี 2. การจ่ายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. ค่าอาหาร 5. เบื้ยขยัน 6. ประกันสังคม 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล 9. วันลาพักร้อน 10. ท่องเที่ยวประจำปี 11. อื่นๆอีกมากมาย เพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง325 /วัน ระยะเวลาทำงาน08.00 - 17.00 น.
18/01/2560
10/01/2017
พนังงานยกของ
2

ป.6

สาขาไม่จำกัดสาขา

ประกันสังคม เบี้ยขยัน เพศชาย อายุ20 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง300/วัน ระยะเวลาทำงาน8.00 น. - 17.00 น.
10/01/2017
พนักงานฝ่ายบัญชี
1

ปวส.

สาขาการบัญชี

แก้ไขจากประกาศเดิม จากวุฒิ ป.ตรี เป็น ปวส.หากมีประสบการณ์ในการทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ยื่นใบสมัครได้ที่ หจก.ตันติออโตเมชั่น 117/1 ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน หรือโทร 053-093343 ,053-093340 E-mail : tantiautomation@hotmail.comเพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน8.00-17.00น
31 มกราคม 2560
09/01/2017
Purchase Engineer
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

● เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป ● วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) ● มีประสบการณ์ในด้านงานสั่งซื้อ/จัดจ้าง 2 ปีขึ้นไป ● สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Ms Office ได้ดี ● สามารถใช้โปรแกรม Formular ได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ ● สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ● มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ● มีความกระตือรือร้นในการทำงานและสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ● สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ เพศไม่จำกัด อายุ25 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
28 กุมภาพันธ์ 2560
09/01/2017
พนักงานถ่ายเอกสาร
1

ป.6

สาขาขึ้นไป

ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศหญิง อายุ20-40 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
09/02/2560
09/01/2017
Supervisor แผนก Purchase Oversea
1

ป.ตรี

สาขาทุกสาขา

● เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ● การศึกษาระดับ ปริญญาตรีทุกสาขา ● สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี ● มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน และฟังภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ● มีประสบการณ์ด้านงาน Purchase อย่างน้อย 1- 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ● มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี และความรู้พื้นฐานด้านงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ● สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ เพศไม่จำกัด อายุ25 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
28 กุมภาพันธ์ 2560
09/01/2017
พนักงานคอมพิวเตอร์
1

ม.3

สาขา- ป.ตรี

สามารถใช้โปรแกรม MS Office สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ20-40 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
09/02/2560
09/01/2017
พนักงานทำความสะอาด
1

ม.3 ขึ้นไป

สาขา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ● เพศชาย ไม่เกินอายุ 35 ปี ● การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ● หากมีประสบการณ์ทำงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ● มีใจรักในงานบริการ ● สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หน้าที่รับผิดชอบ - ทำความสะอาดบริเวณอาคาร,สถานที่ในบริษัท หมายเหตุ - ค่าจ้าง วันละ 350 บาท/วัน เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
28 กุมภาพันธ์ 2560
09/01/2017
ช่างกราฟฟิค
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาไม่จำกัดสาขา

สามารถใช้โปรแกรม Photoshop/ illustrator เพศไม่จำกัด อายุ20-40 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
09/02/2560
09/01/2017
พนักงานขับรถ
1

สาขา

● เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี ● ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ● มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหาร 3 - 5 ปี ขึ้นไป ● มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์ ● รักงานในด้านบริหาร อารมณ์เย็น ซื่อสัตย์ ● สามารถทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุดได้ เพศชาย อายุ25-45 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
28 กุมภาพันธ์ 2560

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน