ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 2414  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
3/10/2557
พนักงานปฏิบัติการ และ QC Inspctor
6

ม.6-ปวช

สาขา-

มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นงาน การประกอบชิ้นงาน หรือลักษณะใกล้เคียง 0-2 ปี เคยทำงานโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อนเพศไม่จำกัด อายุ19-28 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9,000 ระยะเวลาทำงาน-
10/11/2557
3/10/2557
พนักงาน Part time แผนกแคชเชียร์ (สำหรับนักเรียน/นักศึกษา)
4

ม.3

สาขาขึ้นไป

รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/10/2557
3/10/2557
พนักงานจัดเรียงสินค้า
3

ม.3

สาขาขึ้นไป

รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/10/2557
3/10/2557
พนักงานแผนกอาหารสด
2

ม.3

สาขาขึ้นไป

รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/10/2557
3/10/2557
หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์
1

ป.ตรี

สาขาไม่จำกัดสาขา

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ24-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/10/2557
3/10/2557
Quality Engineer
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็คทรอนิคส์, ไฟฟ้า, อุตสาหการ, โทรคมนาคม หรือ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์,เคมี หรือ วัสดุศาสตร์

1.จบการศึกษาใหม่ หรือ ประสบการณ์ในโรงงานอิเล็คทรอนิคส์ ในด้านควบคุม/ประกัน คุณภาพ, ตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 2. มีความสามารถในการใช้อังกฤษได้ดีเพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
03/11/2557
3/10/2557
Facility Technician
1

ปวส.

สาขาสาขาไฟฟ้ากำลัง,อิเล็คทรอนิคส์, ช่างกลโรงงาน หรือสาขาใกล้เคียง

1.มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง Generator Air Compressor, Water Pump, Cooling Tower, Air Chiller, Air Condition ระบบระบายอากาศ, ระบบการบริการสุขาภิบาล (ห้องน้ำและท่อส่ง) 2. สามารถทำงานเป็นกะและเวียนกะได้เพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
03/11/2557
3/10/2557
Facility Engineer
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล

1.มีความรู้/ประสบการณ์ในงานบำรุงรักษาในด้าน Facilitate และ Utilities 2.มีความเข้าใจในระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ ,ระบายอากาศ, ฯลฯจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดีเพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
03/11/2557
3/10/2557
Store Attendant
3

ปวส.

สาขาไม่จำกัดสาขา

1.มีความรู้/ประสบการณ์ทำงานด้านการรับ/เบิกจ่าย วัตถุดิบคงคลังในโรงงานอิเล็คทรอนิคส์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 2.สามารถทำงานเป็นกะและเวียนกะได้ 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
03/11/2557
3/10/2557
Test Technician
10

ปวส.

สาขาอิเล็คทรอนิคส์

1.มีประสบการณ์โรงงานอิเล็คทรอนิคส์ ทางด้านทดสอบผลิตภัณฑ์ 2.สามารถทำงานเป็นกะและเวียนกะได้ เพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
03/11/2557
3/10/2557
Test Engineer
1

ป.ตรี

สาขาป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขา โทรคมนาคม,อิเล็คทรอนิคส์

1. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงาน อิเล็คทรอนิคส์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ 2.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี เพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
03/11/2557
3/10/2557
Production Control Planner
2

ป.ตรี

สาขาไม่จำกัดสาขา

1.มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอิเล็คทรอนิคส์ด้านด้านการวางแผนการผลิตหรือควบคุมวัตถุดิบอย่างน้อย 1-2 ปี 2.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดีเพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
03/11/2557
3/10/2557
Production Supervisor
3

ป.ตรี

สาขาป. ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เคมี, วัสดุศาสตร์ หรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า,อุตสาหการ, อิเล็คทรอนิคส์ หรือ โทรคมนาคม

1.มีความรู้/ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอิเล็คทรอนิคส์อย่างน้อย 1 ปี ในสายการผลิตหรือควบคุมการผลิต 2.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี 3.สามารถทำงานเป็นกะและเวียน กะได้ เพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
03/11/2557
3/10/2557
Customer Service Engineer
1

ป.ตรี

สาขาป.ตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์

1.มีความรู้/ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอิเล็คทรอนิคส์ ทางด้าน Sales & Marketing, Customer Service, วางแผนการผลิต หรือ Function อื่นที่เกี่ยวข้อง 2.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดีเพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
03/11/2557
3/10/2557
Project Engineer
1

ป.ตรี

สาขาป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็คทรอนิคส์, โทรคมนาคม หรือ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, เคมี หรือ วัสดุศาสตร์

1.มีความรู้/ประสบการณ์เกี่ยวกับซ่อมบำรุงเครื่องจักรสามารถสร้างหรือพัฒนา Software และ hard ware ด้านเครื่องจักร 2.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
03/11/2557

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน