ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 2645  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
10/11/2557
คนสวนและดูแลบ้าน
1

ไม่จำกัด

สาขา-

ทำงานไป-กลับ เช้าเย็น ดูแลสวนและความเรียบร้อยในอาณาเขตของบ้าน เคยมีประสบการณ์มาก่อนเพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง350/วัน ระยะเวลาทำงาน-
10/12/2557
10/11/2557
ประชาสัมพันธ์
1

ป.ตรี

สาขานิเทศน์ศาสตร์

ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่เพศไม่จำกัด อายุมากกว่า 23 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามวุฒิ ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
30/11/57
7/11/2557
ธุรการบัญชี-การเงิน
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาบัญชี

มีข้าราชการระดับ 3 ค้ำทำงาน/มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื้อสัตย์ เพศไม่จำกัด อายุ25-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง12000-15000 ระยะเวลาทำงาน08.00-17.30
28 พ.ย 57
7/11/2557
พนักงานฝ่ายผลิต
2

ม.6

สาขา-

• เพศชาย(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุระหว่าง 21 – 30 ปี • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) • สามารถทำงานเข้ากะกลางคืนได้และมีความรับผิดชอบสูง เพศไม่จำกัด อายุ21-30 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง์N/A ระยะเวลาทำงาน
จนกว่าจะครบอัตรา
7/11/2557
ช่างซ่อมบำรุง
3

ปวส.

สาขาช่างซ่อมบำรุง ช่างกล/ไฟฟ้า

• เพศชายและอายุไม่เกิน 28 ปี • วุฒิการศึกษาระดับปวช. • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพและ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 28 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง์N/A ระยะเวลาทำงาน
จนกว่าจะครบอัตรา
7/11/2557
พนักงานทั่วไป
1

ม.3

สาขาขึ้นไป

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความรู้เกี่ยวกับช่างกลโรงงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ21-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
07/12/2557
6/11/2557
ฝ่ายผลิต (รับถึงวันศุกร์นี้)
5

ไม่จำกัด

สาขาไม่จำกัดสาขาวิชา

- ชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ - ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - สามารถเข้ากะได้ - ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ, สายตา, - สามารถทำงานให้ห้องคลีนรูมได้ - ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้ - หากมีประสบการณ์ในการ Sampling / Bagging – Packing / QA – QC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพศไม่จำกัด อายุ- ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง300 บาท/วัน ระยะเวลาทำงาน-
07/11/2557
6/11/2557
Maintenance & Facility Engineer
1

ป.ตรี

สาขาBachelor degree in Electrical Engineering, or related field

• Good knowledge in CNC machines , Electrical safety regulations, Mechanical, Pneumatic and Hydraulic controlled machinery and Periphery units • Min. 3 years in service and maintenance in a machine based production environment and 1 year experience in handling ‘Energy Saving Program’ and having direct experience at least 1 year in CNC machines’ service and maintenance • Strong competency on Customer Service, Planning & Organizing, Initiative and energetic personalityเพศไม่จำกัด อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
06/12/2557
6/11/2557
In Process QA Section Leader
1

ป.ตรี

สาขาBachelor degree of Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Science or relevant field

• Have a proven track records min. 6 years in manufacturing based environment • Min. 3 years in supervisory level of quality functions • Good knowledge of Metal part processing, Mechanical Drawing Interpretation, Geometrical Dimensioning & Tolerancing (GD&T),เพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
06/12/2557
6/11/2557
Technical Supplier Engineer Department Head
1

ป.ตรี

สาขาBachelor or higher degree in Mechanical Engineering, or Sciencewith well-known university

• Min. 10 years in manufacturing based environment with Technical know-howand also min. 3 years in Procurement function , in a role of leading/supervising/coaching team • Experiences in Supplier Development or Supplier Interaction required • Ability to driving project involving defect root cause analysis and problem solving • Leading and working in cross-functional team on a regular basis to resolve issues • Proficient on Mechanical Dimensioning, Geometry Tolerance on technical drawings • Strong competency on Project management, Presentation skills, People Management, Adaptability , Customer Service and good personality • Good Social competences and strong leadershipเพศไม่จำกัด อายุ35 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
06/12/2557
6/11/2557
CMM Quality Specialist
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาHigh Vocational or Bachelor Degree in Mechanical Engineering or related field

• Minimum 5 years experience in a Quality Assurance Department • Minimum 5 years experience in Inspection using standard measuring equipment • Minimum 3 years programming CMM equipment and creating CMM inspection plans • Ability to document inspection work instructionsเพศไม่จำกัด อายุ28-40 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
06/12/2557
6/11/2557
พนักงานรายวันประจำ (คนพิการ)
2

ม.3

สาขาขึ้นไป

สามารถนั่งทำงานเกี่ยวกับงานประกอบชิ้นส่วนต่างๆได้ คุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ สามารถเรียนรู้งานได้ดี แม่นยำ มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงานดี มีความระมัดระวังในการทำงานที่ดี และสามารถปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยได้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีทักษะในการทำงานที่ดี มียานพาหนะ เดินทางไปและกลับได้ด้วยตนเอง หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ28 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
5/11/2557
Purchasing Officer
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขา

-Bachelor’s or Master’s Degree in related field. -Good written and spoken English. -Computer literacy , Microsoft Outlook, Word, Excel -Good communication and negotiation skills -Internet sourcing component skills. เพศไม่จำกัด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงาน
urgent
5/11/2557
Import-Export BOI Staff
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขา

- Diploma or University level degree or equivalent in business related field. - Previous experience in Import-Export of electrical components preferred. - Experience in BOI office preferredเพศไม่จำกัด อายุ23 ปี ขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงาน
urgent
5/11/2557
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาสาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ จบสาขาอื่นๆ พร้อมแนบวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

-ผ่านการอบรม จป. เทคนิค ชั้นสูง วิชาชีพ และความปลอดภัยในการทำงาน - มีความรู้ด้าน ISO และ 5 ส. -มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office -Job Safety Analysis / Job Safety Procedure -วางระบบความปลอดภัยในการทำงาน -ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยในหน่วยงาน จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ตรวจสอบการปฏบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฎิบัติงาน -จัดอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เบื้องต้นให้กับพนักงานได้เพศไม่จำกัด อายุ23 ปี ขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงาน
ีurgent

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน