ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 4923  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
10/8/2558
Accounting Staff
1

ป.ตรี

สาขาAccounting, Finance or related filed

3.5-10 years’ experience in Accounting for manufacturing field (Cost accounting will be preferred) 4.Knowledge of Accounting Principle, Accounting Act,Taxation,BOI,Customs 5.Good language skill in English (writing, reading and speaking) 6.Strong deal with government agency , financial auditor and Bank 7.Well organized, flexible, initiative and self motivated 8.Computer knowledge (Word, Excel, Power Point, Outlook) 9.Experience in ERP system if in AX Dynamic is an advantage เพศไม่จำกัด อายุ27 up ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงานMon.-Fri. 08.00-17.00
7/8/2558
ออกแบบ/เขียนแบบ
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขา

-ประกันสังคม /ค่าอาหาร/ค่าน้ำมันรถ /OT - สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, Solidworkฯเพศชาย อายุ22-30 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงานจ.-ส. 08.30-17.30
30/08/58
7/8/2558
ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1

ป.ตรี

สาขาภาษาญี่ปุ่น และสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีหนังสือรับรองผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 หรือระดับ N4 ขึ้นไป -สามารถใช้โปรแกรม MS Office ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี -สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่เพศไม่จำกัด อายุ22ปีขึึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 สิงหาคม 2558
7/8/2558
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety officer)
1

ป.ตรี

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ชม. และ 42 ชม. มาแล้ว ( พร้อมใบประกาศ ) 3.มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปีขี้นไป 4.มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001 : 2008 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 6.ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน และสื่อสารได้ดี 7.สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทนสภาวะความกดดันในการทำงานได้ดี เพศไม่จำกัด อายุ28 ปีขึ้นไป ส่วนสูงไม่กัด น้ำหนักไม่กัด ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงาน08.00 -17.00 น.
7 กันยายน 2558
7/8/2558
Production Engineering Staff
2

ป.ตรี

สาขาคณะวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน:ซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร,วิเคราะห์การทำงานระบบเครื่องจักร ;มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office (Word, Excel, Power Point ,Auto CAD , PLC) ;หากมีทักษะหรือมีความรู้ทางด้านการผลิตในโรงงาน(เครื่องจักร,เครื่องมือวัด)หรือซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ:ค่าอาหาร,ค่าน้ำมันรถ,ค่าทักษะภาษา,กองทุนสำรองฯเพศชาย อายุ22-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามข้อตกลง ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
25 สิงหาคม 2558
7/8/2558
ฝ่ายผลิต (ผู้พิการ)
ด่วน

ไม่จำกัด

สาขา

- สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น การรับประทานอาหาร ,การ เข้าห้องน้ำ - มีความขยัน อดทน - ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง .............................................................................. สวัสดิการ: ค่าอาหาร,ค่าน้ำมัน,เบี้ยขยัน,ประกันอุบัติเหตุ,ยูนิฟอร์ม , โบนัสประจำปีเพศไม่จำกัด อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น. จันทร์ - ศุกร์
31/8/58
7/8/2558
พนักงานฝ่ายขาย
2

ปวส.

สาขาขึ้นไป

มีประสบการณ์ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
07/09/2558
7/8/2558
ช่างไฟฟ้า
3

ปวส.

สาขา-

อดทน ซื่อสัตย์ ผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ20 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
07/09/2558
7/8/2558
Forman ช่างก่อสร้าง
1

ป.ตรี

สาขา-

อดทน ซื่อสัตย์ ผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
07/09/2558
7/8/2558
เจ้าหน้าที่พัฒนาลูกค้า โครงการ Canvassing
3

ม.6-ปวช

สาขา- ป.ตรี dki9]kf/dki0yfdki

มีประสบการณ์ 2 ปี เพศไม่จำกัด อายุ22-25 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
07/09/2558
7/8/2558
เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล/ALC
1

ป.ตรี

สาขาคอมพิวเตอร์ /สารสนเทศ

มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี สามารถดูแลระบบคอมฯเพศไม่จำกัด อายุ20 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
07/09/2558
7/8/2558
เจ้าหน้าที่พัฒนาลูกค้า
1

ป.ตรี

สาขาตลาด/บริหาร

มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เพศไม่จำกัด อายุ22-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
07/09/2558
7/8/2558
ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด
1

ป.ตรี

สาขาบริหาร/การจัดการ

หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ค่ากะ 50-100 บาทเพศไม่จำกัด อายุ28-40 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
07/09/2558
7/8/2558
หัวหน้าแผนกเบอเกอรี่
1

ป.ตรี

สาขาอาหาร โภชนาการ คหกรรม

หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ค่ากะ 50-100 บาทเพศไม่จำกัด อายุ28-40 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
07/09/2558
7/8/2558
พยาบาลวิชาชีพ
4

ป.ตรี

สาขาพยาบาลวิชาชีพ

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
07/09/2558

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน