ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 3765  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
20/02/2017
ฝ่ายผลิต
10

ป.6

สาขา

ค่ากะ/ค่าน้ำมัน/ค่าฝีมือ/OT/เบี้ยขยัน/โบนัส/ชุดพนักงาน/ประกันสังคม/กองทุนทดแทน/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/รถรับส่งเพศชาย อายุ18-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง9,240 ระยะเวลาทำงาน08.00-18.30
28/2/60
18/02/2017
บัญชี
2

ปวส.ขึ้นไป

สาขาบัญชี

มีความซื่อสัตย์ อดทน ระเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเอกสารทางบัญชีได้ ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ค่าจ้างปรับได้ตามความสามารถและประสบการณ์ ทำงานในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน(แถวเครือสหพัฒน์) เพศหญิง อายุ22-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง9500 ขึ้นไป ระยะเวลาทำงาน8.00-17.00 น.
15-3-2560
18/02/2017
พนักงานทำความสะอาด
1

ม.3 ขึ้นไป

สาขา-

คุณสมบัติของผู้สมัคร ● เพศชาย ไม่เกินอายุ 35 ปี ● การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ● หากมีประสบการณ์ทำงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ● มีใจรักในงานบริการ ● สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 มีนาคม 2560
18/02/2017
พนักงานขับรถ
1

สาขา-

คุณสมบัติของผู้สมัคร ● เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี ● ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ● มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหาร 3 - 5 ปี ขึ้นไป ● มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์ ● รักงานในด้านบริหาร อารมณ์เย็น ซื่อสัตย์ ● สามารถทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุดได้ เพศชาย อายุ25-45 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 มีนาคม 2560
18/02/2017
Production Supervisor
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ● เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป ● การศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา ● มีความรู้ความสามารถด้าน CNC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ● ประสบการณ์การทำงาน 3 - 5 ปี ขึ้นไป ● สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Ms Office ได้ ● มีทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น, มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ● มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ● มีความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบต่องานได้ดี เพศไม่จำกัด อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 มีนาคม 2560
18/02/2017
Supervisor แผนก Factory Support
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ● เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป ● การศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา ● สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Ms Office ได้ ● มีความรู้ด้าน 5ส. , Safety, Environment , Energy saving ● มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ● มีทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น, มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ● มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ● มีความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบต่องานได้ดี ● ประสบการณ์การทำงาน 3 - 5 ปี ขึ้นไป เพศไม่จำกัด อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 มีนาคม 2560
18/02/2017
Production control (Secretary)
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร ● เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ● การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ● มีประสบการณ์การควบคุมงานในสายการผลิต 5 ปี ขึ้นไป ● มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ● มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร, มีมนุษยสัมพันธ์ดี ● สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ เพศไม่จำกัด อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 มีนาคม 2560
18/02/2017
Production control
10

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร ● เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ● การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ● มีประสบการณ์การควบคุมงานในสายการผลิต 3 ปี ขึ้นไป ● มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ● มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร, มีมนุษยสัมพันธ์ดี ● สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 มีนาคม 2560
18/02/2017
พนักงานบัญชีสต๊อค
1

ปวช.-ปวส.

สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานออกเช็คสต๊อคสินค้าหน้าร้าน ทำเอกสารฯ เพศไม่จำกัด อายุ21-30 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงานจ.-ส. เข้า 08.30-17.30 หยุดวันอาทิตย์
20 มีนาคม 2560
18/02/2017
Engineer Supervisor
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร ● เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป ● ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง ● มีความรู้ขั้นตอน วิธีการ การทำงานด้านวิศวกรรม และพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ● มีประสบการณ์ เป็นวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ● มีความรู้เชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการผลิต ● มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ● มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร, มีมนุษยสัมพันธ์ดี ● มีความเป็นผู้นำและมีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี และรักความก้าวหน้า เพศไม่จำกัด อายุ24 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 มีนาคม 2560
18/02/2017
Supervisor แผนก Mold
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร ● เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป ● ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง ● มีความรู้ขั้นตอน วิธีการ การทำงานด้านวิศวกรรม และพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ● มีประสบการณ์ ด้านงานควบคุม ออกแบบ ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ● มีความรู้เชิงวิศวกรรมในการคำนวณ ออกแบบ หรือพัฒนากระบวนการผลิต ● มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ● มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร, มีมนุษยสัมพันธ์ดี ● มีความเป็นผู้นำและมีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี และรักความก้าวหน้า เพศชาย อายุ24 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 มีนาคม 2560
18/02/2017
Marketing Supervisor
1

ป.ตรี

สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร ● เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ● การศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ● สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี ● สามารถใช้โปรแกรมตกแต่งรูป (Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆ) ● มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน และฟังภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ● มีประสบการณ์ด้านงาน Marketing อย่างน้อย 1- 2 ปีขึ้นไป ● สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ● สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง ● มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ● มีความกระตือรือร้นในการทำงานและสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ● มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ● หากมีความรู้ด้าน Engineering จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศไม่จำกัด อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 มีนาคม 2560
18/02/2017
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ CAD
2

ปวช.-ปวส.

สาขาออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร ● ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป ● การศึกษาระดับ ปวส./ ปวช.สาขาออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ● มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto Cad , Solid Work ได้เป็นอย่างดี ● สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี ● มีความเสียสละ อดทน รักความก้าวหน้าและ สามารถติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆได้ ● สถานที่ปฎิบัติงาน ประจำอยู่สำนักงานสาขา (หนองเป็ด) เพศไม่จำกัด อายุ23 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 มีนาคม 2560
18/02/2017
Engineer Tooling
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ● เพศชาย ● อายุ 24 ปี ขึ้นไป ● การศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา ● สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Ms Office ได้ ● สามารถใช้งาน Lathe Machine, Tooling, Drill M/C, Welding, Milling Machine ● มีทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น, มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ● มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ● มีความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบต่องานได้ดี ● ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี เพศไม่จำกัด อายุ24 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 มีนาคม 2560
18/02/2017
Mechatronics Engineer
5

ปวส.-ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิคส์

Qualifications ● Male / Female, Age 25-35 years ● Diploma or Bachelor's degree in Engineering in Mechatronics ● Min 3 years up experiences within PLC, Automatic system, Control system,Hydraulic system ● Ability to use software such as AutoCad, Solid Work, Microsoft Office, Drawing Other ● English language in Business communication เพศไม่จำกัด อายุ25-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
31 มีนาคม 2560

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน