ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 2450  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
11/10/2016
Master data officer
1

ป.ตรี

สาขาทุกสาขา

- ค่าอาหาร - ค่าน้ำมันรถ - เบี้ยขยัน - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพศหญิง อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูงไม่จำกัด น้ำหนักไม่จำกัด ค่าจ้างไม่ระบุ ระยะเวลาทำงานจันทร์ - เสาร์
11/10/2016
Production staff
10

ปวส.

สาขาทุกสาขา

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย, ค่าอาหารกลางวัน, น้ำมันรถ, เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น กรณีแต่งงาน, กรณีคลอดบุตร, กรณีที่บิดา-มารดา/คู่สมรสหรือบุตรเสียชีวิต, ค่ากะ, ค่าตำแหน่ง, โบนัส, เบี้ยขยัน ฯลฯ สามารถส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ recruitment.mtl@murata.co.th หรือเขียนใบสมัครงานหน้าบริษัทฯ โทร.053-5811166 ต่อ 11243,11244 เพศชาย อายุ20-30 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงาน7.00-16.10 น.
31/11/2016
11/10/2016
ช่าง CNC,ช่างเชื่อม,ช่างกัด Milling
3

สาขา

ค่าอาหาร-ค่าน้ำมัน-เบิ้ยขยัน-โอที รายได้ขึินอยู่กับประสบการณ์เพศชาย อายุ20 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง300 ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
11/10/2016
เจ้าหน้าที่บัญชี
10

ป.ตรี

สาขาการบัญชี

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย, ค่าอาหารกลางวัน, น้ำมันรถ, เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น กรณีแต่งงาน, กรณีคลอดบุตร, กรณีที่บิดา-มารดา/คู่สมรสหรือบุตรเสียชีวิต, ค่ากะ, ค่าตำแหน่ง, โบนัส, เบี้ยขยัน ฯลฯ สามารถส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ recruitment.mtl@murata.co.th หรือสมัครงานหน้าบริษัทฯ โทร.053-5811166 ต่อ 11243,11244 เพศไม่จำกัด อายุ22-30 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงาน7.00-16.10 น.
31/11/2016
10/10/2016
ล่ามภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2
1

ป.ตรี

สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ 1.ต้องมีใบรับรองผลการสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 2.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ 3.สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างดี 4.มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ 5.มีความสนใจ หมั่นฝึกฝนหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ ลักษณะงาน 1.แปลเอกสาร รายงานการประชุม (ไทย=ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น=ไทย) และแจ้งข่าวสารต่างๆ 2.เป็นล่ามแปลหน้างาน กรณีมีเจ้าหน้าที่จากญี่ปุ่นมาที่บริษัท เพศไม่จำกัด อายุ25-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน08.25-17.35 น.
ไม่กำหนด
08/10/2016
พนักงานฝ่ายผลิต
20

ป.4-ป.6

สาขา

1. เพศชายและเพศหญิงอายุ 20 - 35 ปีบริบูรณ์ 2. สูง 150 ซม.ขึ้นไป 3. จบการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 / (ทั้งสายตรงและ กศน.) หรือปวชทุุกสาขา 4. สามารถยืนทำงาน และทำงานล่วงเวลาได้ 5.สามารถเข้ากะได้เพศไม่จำกัด อายุ20-35 ส่วนสูง150 น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน08.30-17.30,20.30-05.30
14/10/2559
08/10/2016
IT Support
1

ป.ตรี

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพศชาย/หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Software, Hardware Backup Data Server , Backup Data BC Account มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ส่งใบสมัครมาได้ที่ porntiwa@spbengineering.comเพศไม่จำกัด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงานจ.-ส.8.00-17.00
31 ตุลาคม 2559
07/10/2016
ช่างกลึง/มิลลิ่ง
2

ม.3-ม.6

สาขา- ปวส.

ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีความซื้อสัตย์ ตรงต่อเวลาเพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
07/11/2559
07/10/2016
ช่างเชื่อมอาร์กอน
2

ม.3-ม.6

สาขา- ปวส.

ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีความซื้อสัตย์ ตรงต่อเวลาเพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
07/11/2559
07/10/2016
food science
1

ป.ตรี

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, food science

-เพศไม่จำกัด อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง12,000-15,000 ระยะเวลาทำงาน-
07/11/2559
07/10/2016
พนักงานขับรถบรรทุก
1

ม.3

สาขาขึ้นไป

มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง12,000 ระยะเวลาทำงาน-
07/11/2559
07/10/2016
พนักงานตัดผ้า
1

ป.4 - ป.6

สาขาขึ้นไป

มีประสบการณ์การตัดผ้าด้วยเครื่องตัดผ้าและสามารถเข้าใจแบบเสื้อยืดได้เพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
07/11/2559
07/10/2016
ช่างเชื่อม
1

ม.3

สาขาขึ้นไป

ทำงานเขตนิคมลำพูนและพื้นที่ในเขตจังหวัดลำพูนเพศชาย อายุ30 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง10,000 ระยะเวลาทำงาน08.00 - 17.00 น.
07/11/2559
07/10/2016
พนักงานส่งเสริมการขาย
1

ปวส.

สาขาไม่จำกัดสาขาวิชา

มีที่พักให้ฟรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง10,000-15,000 ระยะเวลาทำงาน-
07/11/2559
07/10/2016
พนักงานบัญชี
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาบัญชี

มีที่พักให้ฟรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศหญิง อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง10,000-15,000 ระยะเวลาทำงาน-
07/11/2559

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน