ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 5281  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
25/9/2558
ผู้ช่วยช่าง
1

ม.3-ม.6

สาขาปวช.ด้านช่าง

-เพศชาย อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9,000 ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
25/10/2558
25/9/2558
ช่างยนต์
1

ปวช.-ปวส.

สาขาช่างยนต์/ช่างกล

ซ่อมรถยกฟอร์คลิฟท์ ซ่อมเครื่องยนต์เพศชาย อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง10,000 ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
25/10/2558
25/9/2558
ธุรการทั่วไป
1

ปวช.-ปวส.

สาขา

ประสานงานลูกค้า เสนอราคาลูกค้าเพศหญิง อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง10,000 ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
25/10/2558
25/9/2558
ธุรการจัดซื้อ
1

ปวช.-ปวส.

สาขา

ประสานงานลูกค้า เสนอราคาลูกค้าเพศหญิง อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง10,000 ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
25/10/2558
25/9/2558
วิศวกรรมไฟฟ้า
2

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า

สามารถออกแบบ ติดตั้ง แก้ไขเครื่องจักร ควบคุม PLC พัฒนา วางแผน ควบคุม ปรับสมดุลของกระบวนการผลิตได้ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเพศชาย อายุ22-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
25/10/2558
25/9/2558
พนง.บุคล
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาทรัพยากรมนุษย์

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
30 กันยายน 2558
25/9/2558
พนง.โสต
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
30 กันยายน 2558
24/9/2558
พนักงานสโตร์
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาสาขาการจัดการ/การบัญชี/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ -ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS OFFICE ได้ดี มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพอใช้ -มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทด กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ -มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง -สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ -หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ -เบี้ยขยัน/ชุดฟอร์ม/ค่าอาหาร/ค่าน้ำมันรถ/ประกันอุบัติเหตุ/โบนัสประจำปีเพศไม่จำกัด อายุ23 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ ระยะเวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์
จนกว่าจะเต็มอัตรา
24/9/2558
เจ้าหน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพ
1

ป.ตรี

สาขาสาขาการจัดการ/อุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โประแกรม MS Office ได้ดี -มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ(พูด อ่าน เขียน)พอใช้ -มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ -มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง -สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ -หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ หรือระบบบริหารงานคุณภาพ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ -เบี้ยขยัน/ชุดฟอร์ม/ค่าอาหาร/ค่าน้ำมันรถ/ประกันอุบัติเหตุ/โบนัสประจำปีเพศไม่จำกัด อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ ระยะเวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์
จนกว่าจะเต็มอัตรา
24/9/2558
เจ้าหน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพ

ไม่จำกัด

สาขา

เพศไม่จำกัด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
24/9/2558
พนักงาน QA
หลายอัตรา

ปวส.-ป.ตรี

สาขาสาขาการจัดการ/การบัญชี/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ -ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS OFFICE ได้ดี มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้ -มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ -มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง -สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ -หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ -เบี้ยขยัน/ชุดฟอร์ม/ค่าอาหาร/ค่าน้ำมันรถ/ประกันอุบัติเหตุ/โบนัสประจำปีเพศไม่จำกัด อายุ23 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ ระยะเวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์
จนกว่าจะเต็มอัตรา
24/9/2558
Technician (ช่างไฟฟ้า)
1

ปวส.

สาขาไฟฟ้ากำลัง

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office พื้นฐานในการทำงาน สามารถทำงานเป็นกะได้เพศชาย อายุ21 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
24/10/2558
24/9/2558
Engineer (วิศวกรโรงงาน)
2

ป.ตรี

สาขาBachelor's degree in Mechanical Engineering/ Industrial Engineering/ Mechatronice Engineering.

Served Military Service. Able to communicate well in English both written and spoken. Computer skill such as Microsoft office. เพศไม่จำกัด อายุage not over 27 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
24/10/2558
24/9/2558
พนักงานขับรถ
1

ป.6

สาขาขึ้นไป

มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทำงานประจำอยู่ที่ ศรีบัวบาน จ.ลำพูนเพศชาย อายุ20 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
24/10/2558
24/9/2558
Maintenance Technician
1

ปวส.

สาขาขึ้นไป อิเล็คทรอนิกส์

(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถใช้คอวพิวเตอร์ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับปานกลาง มีประสบการณ์ในสายงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุไม่เกิน 28 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
24/10/2558

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน