ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 3193  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
20/1/2558
ผู้ช่วยช่าง
1

ปวส.

สาขาสายช่าง ขึ้นไป

มีความตั้งใจ ขยัน รับผิดชอบ และมีความคล่องตัวในการทำงาน ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว เข้ากะกลางคืนได้ ทำ OT./Holiday ได้ มีความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้า/สามารถเชื่อมไฟฟ้า มีความรู้ด้านไฟฟ้าจะรับพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ23-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/2/2558
20/1/2558
ช่างเทคนิค
1

ปวส.

สาขาสายช่าง ขึ้นไป

มีความตั้งใจ ขยัน รับผิดชอบ และมีความคล่องตัวในการทำงาน ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว เข้ากะกลางคืนได้ ทำ OT./Holiday ได้ มีความรู้ทางด้านเครื่องจักรโรงงาน/ระบบประปา/Bilier จะรับพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ25-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/2/2558
20/1/2558
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสโตร์และรับสินค้า
1

ป.ตรี

สาขาบัญชี/บริการ/การจัดการ/สาขาอื่นๆด้านสังคมศาสตร์ และหรือที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชี/คลังสินค้า/สต๊อกสินค้า มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ22-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/2/2558
19/1/2558
Purchase Oversea Staff
1

ป.ตรี

สาขา

1.Female / Male age over 25 years old 2.Bachelor’s Degree in International Business Administration or related field 3.2 years working experience in Oversea Purchasing 4.Good English communication both spoken & written 5.Good communication and interpersonal skills 6.Work well under pressure/deadline เพศไม่จำกัด อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
19/1/2558
พนักงานยกสินค้า
3

ม.3

สาขาขึ้นไป

ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน หรือใกล้เคียง สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้เพศชาย อายุ28-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน
19/2/2558
19/1/2558
พนักงานขับรถ 6 ล้อ
2

ป.6

สาขาขึ้นไป

มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน หรือภูมิลำเนาจังหวัดอื่น แต่มีครอบครัวอยู่่ที่ จ.ลำพูนได้ มีครอบครัวแล้ว (ไม่รับโสด) มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 3-4 และสามารถขับรถขึ้น-ลง กรุงเทพฯจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีเบี้ยเลี้ยงขับขึ้น-ลงกรุงเทพ 800 บาทต่อเที่ยวเพศชาย อายุ26-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9,000 เบี้ยขยัน 900/เดือน ระยะเวลาทำงาน
19/2/2558
19/1/2558
พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารแห้งและอุปโภค
10

ม.6

สาขาขึ้นไป

ค่ากะ 50-100 บาท/ สามารถเข้างานเป็นกะได้เพศชาย อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
19/2/2558
19/1/2558
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์/Cashier
3

ม.6-ปวช

สาขา-ปวส. บัญชี/คอมฯ/การตลาด/บริหารธุรกิจ

ค่านั่งเครื่อง 800 บาท/เดือน รอบคอบ มีใจรักงานบริการเพศไม่จำกัด อายุ20 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
19/2/2558
19/1/2558
ช่างเทคนิค ประจำแผนก Maintenance
1 ตำแหน่ง

ปวส.

สาขาช่างกลโรงงาน

คุณสมบัติ -สามารถใช้เครื่องเจียระไนราบได้ -สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี -มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน -สามารถทนต่อสภาพการทำงานที่มีความกดดันสูงได้ -มีความขยันอดทน และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง -มีประสบการณ์ด้านงาน ช่างเทคนิค อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป สวัสดิการ *ค่าอาหาร * ค่าน้ำมันรถ * เบี้ยขยัน * ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม * โบนัส ปีละ 2 ครั้ง * ปรับเงิน เพิ่ม หรือ + ค่าตำแหน่ง หลังจากผ่านทดลองงาน เพศชาย อายุ22 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามโครงสร้างบริษัทฯ ระยะเวลาทำงาน08.00 น .- 17.00 น.
19/02/2558
19/1/2558
Import-Export Staff (เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก)
1

ไม่จำกัด

สาขา

1. Male/Female, age over 30 years with Thai nationality 2. Bachelor's Degree in International Business, Logistics, Business Administration or related fields 3. 1- 3 experiences in Import/Export Customer Service 4. Good command of spoken and written in English and computer 5. Service-minded, เพศไม่จำกัด อายุ30 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างn/a ระยะเวลาทำงานตามเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
28/02/2015
19/1/2558
Marketing Officer
1

ป.ตรี

สาขาการตลาด

1. Male or Female Age. 25 years old 2. Bachelor Degree in Marketing 3. Exp. in Marketing position 1-3 years 4. Excellent English both writing & specking 5. Sale & Marketing Skill and Logistic experience เพศไม่จำกัด อายุ25 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างn/a ระยะเวลาทำงานตามเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
28/02/2015
19/1/2558
Ass't Marketing Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด)
1

ป.ตรี

สาขาMarketing

1. Male or Female Age. 35 year's old 2. Bachelor Degree Marketing 3. Have Exp. 3-5 year up in Ass't Marketing Manager Position 4. Excellent English both writing & Speaking 5. Have the exp. Sale & Marketing skill, Logistic Experience 6. To Responsible for Export Sales Team 7. To Ass't Marketing Manager for all assignment in order 8. To increasing Company Sales & Profitเพศไม่จำกัด อายุ35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างn/a ระยะเวลาทำงานตามเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
30/1/2015
19/1/2558
ธุรการ (รับงานหน้าร้าน)
1

ปวช.-ปวส.

สาขา

1. ขยัดและทนต่อแรงกดดันได้ดี 2. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 3. ถ้ามีประสบการณ์จะพริจจารณาพิเศษ 4. มีโบนัสประจำปี 5. มีชุดฟร์อมบริษัท เพศหญิง อายุ23-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9000 ระยะเวลาทำงาน08.00 - 17.00 น
15/2/2558
19/1/2558
Plating Engineer
1

ป.ตรี

สาขา- Bachelor degree in Chemical Engineering, Biochemistry, Chemical industrial

1.At least 2 years experience in plating engineering. 2.Knowledge in ISO quality and environmental management system will be preferable. 3.Knowledge in QC Tool (Histogram, Pareto and etc.) will be an advantage. 4.Good command in English. 5.สวัสดิการ :ประกันสังคม,โบนัส,เบี้ยขยัน,ค่าล่วงเวลา,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน เป็นต้นเพศหญิง อายุ23-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน08.00 - 17.00 น.
19/1/2558
พนักงานบัญชี
1

ป.ตรี

สาขาบัญชี

1. มีประสบการณ์ด้าน บัญชี(ธุรกิจ)อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณา 2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ 3. สามารถทำ งบเดือน-งบปีได้และสามารถเข้ากับระบบของบริษัทได้ 4. มีโบนัสประจำปี 5. มีชุดฟร์อมบริษัท เพศหญิง อายุ25-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง10000 ระยะเวลาทำงาน08.00 - 17.00 น
15/2/2558

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน