ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 17225  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
2/4/2557
EMC Planning
1

ป.ตรี

สาขาB.A. Degree in Business Administration, Production Operations Management, Industrial Engineer or related discipline.

Minimum of 2-5 years within an MRP environment especially SAP. High level of PC expertise - MS Excel, MS Word and MS Access. เพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
01/05/2557
2/4/2557
Assistant Engineer
1

ปวช.-ปวส.

สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ใช้ภาษาอังกฤษได้เพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
01/05/2557
1/4/2557
ผู้ช่วยช่างเทคนิคเครื่องมือวัด (SC Calibration Assistant Technician)
1

ปวส.

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาไฟฟ้า

เงื่อนไข 1. มีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือวัดทางด้านทางไฟฟ้าของชิ้นงานเซมิคอนดักเตอร์ , เครื่องมือวัดทางกล , เครื่องมือวัดทางมวล , เครื่องมือวัดทางมิติ , เครื่องมือวัดทางเคมี 2. มีทักษะในด้านการใช้และควบคุมเครื่องมือวัดการสอบเทียบ , เครื่องทดสอบค่าทางไฟฟ้า 3. มีความสามารถในงานซ่อมบำรุง , ปรับแต่ง , แก้ไข เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ในเครื่องทดสอบค่าทางไฟฟ้า 4. มีความรู้และทักษะในด้านงานออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MICROSOFT OFFICE. ได้เป็นอย่างดี 6. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถเข้ากะได้ 7. หากมีความสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ จบหลักสูตร ร.ด. 3 ปีขึ้นไป *********************************** สวัสดิการ - ชุดยูนิฟอร์ม / เบี้ยขยัน / เบี้ยขยันพิเศษ - ประกันชีวิต / เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง - ค่าทำงานกะ / ค่ารักษาพยาบาล - เงินช่วยเหลือค่าอาหาร / อื่น ๆ อีกมากมายเพศชาย อายุ20-25 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง9,000 - 10,000 บาท ระยะเวลาทำงาน8.00 -17.00 น. โอที 17.20 - 20.00 น.
ตั้งแต่วันนี้ หรือจนเต็มอัตราการรับ
1/4/2557
พนักงานตรวจสอบความน่าเชื่อถือชำนาญงาน (SC Reliability Skilled Inspector)
1

ปวส.

สาขาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาไฟฟ้า

เงื่อนไข 1. มีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือวัดทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ 2. มีทักษะในด้านการทดสอบความน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์ 3. มีความสามารถควบคุมคุณภาพทางด้าน Jig & Tool และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MICROSOFT OFFICE. ได้เป็นอย่างดี 5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถเข้ากะได้ 6. หากมีความสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ จบหลักสูตร ร.ด. 3 ปีขึ้นไป *********************************** สวัสดิการ - ชุดยูนิฟอร์ม / เบี้ยขยัน / เบี้ยขยันพิเศษ - ประกันชีวิต / เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง - ค่าทำงานกะ / ค่ารักษาพยาบาล - เงินช่วยเหลือค่าอาหาร / อื่น ๆ อีกมากมายเพศชาย อายุ20-30 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง9,000 - 10,000 บาท ระยะเวลาทำงาน8.00-17.00 โอที 17.20 - 20.00 น.
ตั้งแต่วันนี้ หรือจนเต็มอัตราการรับ
1/4/2557
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Accounting & Financial Assistant Manager)
1

ป.ตรี

สาขาการบัญชี

เงื่อนไข 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี (เพศ ชาย หรือ เพศหญิง ไม่จำกัด) 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัทข้ามชาติประเภทอุตสากรรมการผลิตและส่งออกมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 3. มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) เป็นอย่างดี 4. มีความเข้าใจมาตรฐานการบัญชีไทยและภาษีอากรเป็นอย่างดี 5. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวของกับระบบการธนาคาร ( Corporate Banking) 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้เป็นอย่างดี 7. มีภาวะความเป็นผู้นำและมีทักษะด้านการบริหารเป็นอย่างดี 8. กรณีมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA Certificated) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 9. กรณีมีประสบการณ์หรือมีความรู้เกี่ยวกับระบบ ACCPAC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 10. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 11. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MICROSOFT OFFICE. ได้เป็นอย่างดี ******************************** สวัสดิการ - ชุดยูนิฟอร์ม , เบี้ยขยัน / เบี้ยขยันพิเศษ - ประกันชีวิต , เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง - ค่าทำงานกะ , ค่ารักษาพยาบาล - เงินช่วยเหลือค่าอาหาร , อื่น ๆ อีกมากมายเพศไม่จำกัด อายุ35 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง50,000 ระยะเวลาทำงาน8.00 - 17.00น. โอที 17.20 - 20.00น.
ตั้งแต่วันนี้หรือจนเต็มอัตราการรับ
31/3/2557
พนักงานฝ่ายผลิต
20 คน

ม.6

สาขา

เครื่องแบบ,โบนัส,ข้าวกลางวัน,เบี้ยขยัน ฯลฯ เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 30 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง300/วัน ระยะเวลาทำงาน8.00-17.00
15 เม.ย.57
31/3/2557
พนักงานประจำ (เย็บจักรอุตสาหกรรม)
จำนวนมาก

ม.3-ม.6

สาขา-

กรณีเย็บจักรอุตสาหกรรมไม่เป็นต้องเข้ารับการฝึกก่อนเริ่มงานจริงเพศไม่จำกัด อายุ15 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง300/วัน ระยะเวลาทำงาน-
30/04/2557
31/3/2557
นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม (เย็บจักรอุตสาหกรรม)
จำนวนมาก

ม.6

สาขาขึ้นไป

สามารถทำงานได้ตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 2557 สำหรับผู้ที่เย็บจักรไม่เป็นต้องเข้ารับการฝึกก่อนเริ่มงานจริงเพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง300/วัน ระยะเวลาทำงาน-
10/04/2557
29/3/2557
Engineer (เครื่องกล) ด่วน
2 อัตรา (ด่วน)

ป.ตรี

สาขาเครื่องกล

เงื่อนไข - ต้องมีประสบการณ์ Engineer อย่างน้อย 1 ปี - มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมการทำงานของช่างได้ - มีประสบการณ์ Boiler จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ - ไม่สูบบุหรี่ สวัสดิการ - ค่าอาหาร , ค่าน้ำมันรถ, ค่าล่วงเวลา,เบี้ยขยัน,ชุดยูนิฟอร์ม,ประกันภัยกลุ่ม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพศชาย อายุ26 ปีขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามโครงสร้าง ระยะเวลาทำงานจันทร์-เสาร์(หยุดเดือนละ 1 เสาร์)
15/04/2557
28/3/2557
พนักงานรปภ.
1

ม.3-ม.6

สาขาไม่จำกัด

ประกันสังคม มีใจรักบริการ เพศชาย อายุ22-50 ส่วนสูง160-180 น้ำหนัก48-70 ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงาน17.00น.-6.00น.
30 เม.ย. 57
28/3/2557
พนักงานบัญชีชาย
3

ปวส.-ป.ตรี

สาขาบัญชี

มีประกันสังคมเพศชาย อายุ20 ส่วนสูง150 น้ำหนัก45 ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน08.30-17.00
28/3/2557
พนักงานธุรการชาย
3

ไม่จำกัด

สาขาบริหารธุรกิจ

มีประกันสังคมเพศชาย อายุ20 ส่วนสูง150 น้ำหนัก45 ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน08.30-17.00
28/3/2557
พนักงานฝ่ายผลิต
10

ปวช.-ปวส.

สาขา-

สามารถทำงานเป็นกะได้เพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง300/วัน ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
28/04/2557
28/3/2557
PC Officer
2

ป.ตรี

สาขาวิทยาศาสตร์

เครื่องแบบ,โบนัส,ข้าวกลางวัน,เบี้ยขยัน ฯลฯ เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 30 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงาน8.00-17.00
15 เม.ย.57
28/3/2557
MC Officer
2

ป.ตรี

สาขาวิทยาศาสตร์

เครื่องแบบ,โบนัส,ข้าวกลางวัน,เบี้ยขยัน ฯลฯ เพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงาน8.00-17.00
15 เม.ย.57

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน