ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 2689  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
13/11/2557
ผู้จัดการโรงงานประจำโรงงาน
1

ป.ตรี

สาขาขึ้นไป

มีห้องพัก น้ำ+ไฟฟ้า ฟรี มีประกันสังคมเพศชาย อายุ21-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง12,000-15,000 ระยะเวลาทำงาน
13/12/2557
13/11/2557
พนักงานฝ่ายผลิต
3

ป.6

สาขาขึ้นไป

มีห้องพัก น้ำ+ไฟฟ้า ฟรี มีประกันสังคม เพศชาย อายุ21-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9,000 ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557
13/11/2557
พนักงานเย็บผ้า
20

ไม่จำกัด

สาขาขึ้นไป

เย็บผ้าเป็นและผ่านการเย็บผ้าโรงงานมาก่อนจะพิจาร ณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557
13/11/2557
พนักงานบัญชี
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขา-

มีประสบการณ์ และมีความซื่อสัตย์เพศหญิง อายุ20 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557
13/11/2557
Technician
10

ปวส.

สาขาอิเล็คทรอนิคส์

รถรับ-ส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ วันลาพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี โบนัสประจำปี ค่าอาหาร ค่ากะ (สำหรับพนักงานที่เข้ากะ)เพศชาย อายุ20 - 30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง11500 - 15000 ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557
13/11/2557
Design Engineer
4

ป.ตรี

สาขาอิเล็คทรอนิคส์, ไฟฟ้า

รถรับ-ส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ วันลาพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี โบนัสประจำปี ค่าอาหาร ค่ากะ (สำหรับพนักงานที่เข้ากะ)เพศชาย อายุ22-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง30000 - 40000 ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557
13/11/2557
Warehouse Section Mgr.
1

ป.ตรี

สาขาที่เกี่ยวข้อง

รถรับ-ส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ วันลาพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี โบนัสประจำปี ค่าอาหาร ค่ากะ (สำหรับพนักงานที่เข้ากะ)เพศชาย อายุ35-40 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง55000 ขึ้นไป ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557
13/11/2557
Industrial Engineer
1

ป.ตรี

สาขาอุตสาหการ

รถรับ-ส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ วันลาพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี โบนัสประจำปี ค่าอาหาร ค่ากะ (สำหรับพนักงานที่เข้ากะ)เพศชาย อายุ22-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง20000 - 30000 ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557
13/11/2557
Test Engineer
2

ป.ตรี

สาขาอิเล็คทรอนิคส์

รถรับ-ส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ วันลาพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี โบนัสประจำปี ค่าอาหาร ค่ากะ (สำหรับพนักงานที่เข้ากะ)เพศชาย อายุ22-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง20000 - 30000 ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557
13/11/2557
Sr.Product Engineer
2

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์, ไฟฟ้า

รถรับ-ส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ วันลาพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี โบนัสประจำปี ค่าอาหาร ค่ากะ (สำหรับพนักงานที่เข้ากะ)เพศไม่จำกัด อายุ29-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง35000 ขึ้นไป ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557
13/11/2557
Sr.IQE
2

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์, ไฟฟ้า

รถรับ-ส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ วันลาพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี โบนัสประจำปี ค่าอาหาร ค่ากะ (สำหรับพนักงานที่เข้ากะ)เพศไม่จำกัด อายุ29-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง35000 ขึ้นไป ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557
13/11/2557
Sr.SQE
2

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์, ไฟฟ้า

รถรับ-ส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ วันลาพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี โบนัสประจำปี ค่าอาหาร ค่ากะ (สำหรับพนักงานที่เข้ากะ)เพศชาย อายุ29-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง35000 ขึ้นไป ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557
13/11/2557
Buyer
3

ป.ตรี

สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รถรับ-ส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ วันลาพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี โบนัสประจำปี ค่าอาหาร ค่ากะ (สำหรับพนักงานที่เข้ากะ)เพศไม่จำกัด อายุ22-33 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง25000 - 35000 ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557
13/11/2557
Planner - MC - PC
8

ป.ตรี

สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รถรับ-ส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ วันลาพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี โบนัสประจำปี ค่าอาหาร ค่ากะ (สำหรับพนักงานที่เข้ากะ)เพศไม่จำกัด อายุ22-33 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง25000 - 35000 ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557
13/11/2557
Sourcing Engineer
4

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรม ทุกสาขา

รถรับ-ส่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ วันลาพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี โบนัสประจำปี ค่าอาหาร ค่ากะ (สำหรับพนักงานที่เข้ากะ)เพศไม่จำกัด อายุ22-33 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง25000 - 40000 ระยะเวลาทำงาน-
13/12/2557

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน