ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 1466  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
10/06/2016
ผู้จัดการแผนก เครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาการตลาด/สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่เพศไม่จำกัด อายุ25-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
ผู้จัดการแผนก เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็ก
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาการตลาด/สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่เพศไม่จำกัด อายุ25-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
ผู้จัดการแผนก เครื่องครัว-บานซิงค์
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาการตลาด/สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่เพศไม่จำกัด อายุ25-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
ผู้จัดการโซน M
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาการตลาด/สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่เพศไม่จำกัด อายุ25-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
คนสวน
2

ไม่จำกัด

สาขา-

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเพศชาย อายุ25-50 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
พนักงานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน/พ่อบ้าน)
10

ไม่จำกัด

สาขา-

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเพศไม่จำกัด อายุ20-50 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
พนักงานรักษาความปลอดภัย
10

ไม่จำกัด

สาขา-

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเพศไม่จำกัด อายุ20-50 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาการตลาด/สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่เพศไม่จำกัด อายุ25-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย Back Office
10

ปวส.-ป.ตรี

สาขา-

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่เพศไม่จำกัด อายุ25-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
เจ้าหน้าที่ธุรการสวัสดิการ (สังกัดฝ่ายบุคคล)
1

ป.ตรี

สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่เพศไม่จำกัด อายุ25-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
ลูกค้าสัมพันธ์
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาไม่จำกัดสาขา

ชุดฟอร์ม/ที่พัก/ประกันสังคมเพศหญิง อายุ22-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9,000 ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
ช่าง
3

ปวส.-ป.ตรี

สาขาช่างยนต์

ชุดฟอร์ม/ที่พัก/ประกันสังคมเพศชาย อายุ22-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9,000 ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
บัญชี
2

ปวส.-ป.ตรี

สาขาบัญชี

ชุดฟอร์ม/ที่พัก/ประกันสังคมเพศหญิง อายุ22-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9,000 ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
พนักงานขายอะไหล่
1

ปวช.-ปวส.

สาขาไม่จำกัดสาขา

โอที/ชุดฟอร์ม/ประกันสังคมเพศชาย อายุ21 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9,000 ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559
10/06/2016
พนักงานบัญชี
1

ป.ตรี

สาขาบัญชี

ใช้โปรแกรม MS Office ได้ หากมีประสบการณ์หรือทำงานได้จะปรับเงินเดือนให้เพศไม่จำกัด อายุ22-45 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง12,000 ระยะเวลาทำงาน-
10/07/2559

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน