ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 4549  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
15/6/2558
พนักงานขัดละเอียด
3

ม.3

สาขาขึ้นไป

ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้ มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ23-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/07/2558
15/6/2558
ช่างฝีมือ ฝังพลอย
2

ม.3

สาขาขึ้นไป

ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้ มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ23-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/07/2558
15/6/2558
พนักงานธุรการ
1

ม.6-ปวช

สาขาปวส.

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ สามารถขับรถยนต์,รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่ เพศชาย อายุ25-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง300/วัน ระยะเวลาทำงาน-
15/07/2558
15/6/2558
พนักงานรับรถ
1

ปวส.

สาขาช่างยนต์

รับรถที่ลูกค้านำมาซ่อม มีประกันสังคม มีเบี้ยขยันเพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/07/2558
15/6/2558
พนักงานล้างรถ
1

ม.6

สาขา-

มีประกันสังคมเพศชาย อายุ25-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/07/2558
15/6/2558
พนักงานบัญชี
1

ม.6

สาขา- ป.ตรี

มีประกันสังคมเพศไม่จำกัด อายุ25-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/07/2558
15/6/2558
พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ)
2

ม.6

สาขาขึ้นไป

เป็นคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่นการเดินทางไป-กลับ การรับประทานอาหาร และการใช้ห้องน้ำ เพศไม่จำกัด อายุ18-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
15/07/2558
14/6/2558
ช่างมิลลิ่ง ช่างไฟฟ้า
4

ปวช.-ปวส.

สาขาช่างกล ช่างไฟฟ้า

เบี้ยขยัน,ค่าอาหาร,ค่าน้ำมัน,โอที เพศชาย อายุ24-40 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง11000 ระยะเวลาทำงาน8:00 - 17:00
14/6/2558
ช่างมิลลิ่ง ช่างไฟฟ้า
4

ปวช.-ปวส.

สาขาช่างกล ช่างไฟฟ้า

เพศชาย อายุ24-40 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน8:00 - 17:00
13/6/2558
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
1

ป.ตรี

สาขาสัตวศาสตร์/พืชศาสตร์

: ตรวจสอบกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สวัสดิการ : 1.ชุดฟอร์ม 2.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.กองทุนประกันสังคม 4.ท่องเที่ยวประจำปี 5.ค่ารักษาพยาบาล 6.การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 7.กองทุนเงินทดแทน 8.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 9.ค่ากะ 30/วัน เพศไม่จำกัด อายุ25-32 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามโครงสร้างบริษัท ระยะเวลาทำงาน8.00-17.00 น.
19 มิถุนายน 2558
13/6/2558
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรับ-ส่งสินค้า
1

ไม่จำกัด

สาขาสัตวศาสตร์/การบริหาร/การจัดการ Logistic

: จัดทำแผนการจัดส่ง ควบคุมและตรวจสอบการจัดส่งอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามแผน และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการขนส่งให้ได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งมีการสรรหาคัดเลือกและประเมิณผู้ขนส่งประจำปี : หากมีประสบการณ์ด้าน Logistic อย่างน้อย 1 ปีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ : 1.ชุดฟอร์ม 2.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.กองทุนประกันสังคม 4.ท่องเที่ยวประจำปี 5.ค่ารักษาพยาบาล 6.การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 7.กองทุนเงินทดแทน 8.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เพศไม่จำกัด อายุ25-32 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามโครงสร้างบริษัท ระยะเวลาทำงาน8.00-17.00 น.
19 มิถุนายน 2558
13/6/2558
พนักงานปฏิบัติการธุรการทรัพยากรมนุษย์
1

ปวส.

สาขาคอมพิเตอร์, บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

: เพศชาย/หญิง : จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนก จัดเก็บเอกสารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง รับผิดชอบงานทั่วไปในแผนก : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ : 1.ชุดฟอร์ม 2.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.กองทุนประกันสังคม 4.ท่องเที่ยวประจำปี 5.ค่ารักษาพยาบาล 6.การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 7.กองทุนเงินทดแทน 8.เบี้ยขยัน 400-1,000 9.ค่าอาหาร 20/วัน เพศไม่จำกัด อายุ25-32 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามโครงสร้างบริษัท ระยะเวลาทำงาน8.00-17.00 น.
19 มิถุนายน 2558
13/6/2558
พนักงานปฏิบัติการ ธุรการห้องชั่ง
1

ปวส.

สาขาคอมพิเตอร์, บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

: เพศชาย/หญิง : ชั่งน้ำหนักรถข้าวโพด วัตถุดิบ และสินค้า พร้อมทั้งจัดทำและส่งรายงานต่างๆให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ : 1.ชุดฟอร์ม 2.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.กองทุนประกันสังคม 4.ท่องเที่ยวประจำปี 5.ค่ารักษาพยาบาล 6.การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 7.กองทุนเงินทดแทน 8.เบี้ยขยัน 400-1,000 9.ค่าอาหาร 20/วัน เพศไม่จำกัด อายุ25-32 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามโครงสร้างบริษัท ระยะเวลาทำงาน7.00-16.00 น.
19 มิถุนายน 2558
12/6/2558
พนักงานเยี่ยมบ้าน
3

ม.6

สาขา-

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ตั้งแต่ วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2558เพศไม่จำกัด อายุ18 - 35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง6800 ระยะเวลาทำงาน-
24/06/2558
12/6/2558
ยามรักษาการณ์
1

ไม่จำกัด

สาขา-

ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2558 เพศชาย อายุ21-51 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9000 ระยะเวลาทำงาน-
25/06/2558

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน