ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 17225  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
28/12/2553
ช่างกัด
3

ปวช.

สาขาขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

-เพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
28/01/2554
28/12/2553
ช่างกลึ่ง
3

ปวช.

สาขาขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

-เพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
28/01/2554
28/12/2553
ช่าง CNC
3

ม.3

สาขาขึ้นไป ทุกสาขา

-เพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
28/01/2554
28/12/2553
ช่างซ่อมบำรุง
1

ปวส.

สาขาช่างไฟฟ้า

-เพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
28/01/2554
27/12/2553
Sale Support
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ หือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพศหญิง อายุ22-29 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
27/01/2554
27/12/2553
วิศวกรคอมพิวเตอร์ (คนพิการ)
1

ป.ตรี

สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและออกแบบฐานข้อมูล SQL, Oracle,Visual Basic (พิการส่วนขา,เท้า (อาจจะใช้ขาเทียม))เพศไม่จำกัด อายุ21-25 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
27/01/2554
27/12/2553
ล่ามภาษาญี่ปุ่น (คนพิการ)
1

ป.ตรี

สาขาภาษาญี่ปุ่น

มีความสามารถในการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการติดต่อสื่อสารได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน มีประสบการณ์งานแปลเอกสารในโรงงาน (พิการส่วนขา,เท้า (อาจจะใช้ขาเทียม))เพศไม่จำกัด อายุ21-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
27/01/2554
27/12/2553
ช่างเทคนิค
3

ปวส.

สาขาช่างกลโรงงาน,เทคนิคการผลิต

สามารถอ่านแบบ และใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องจักรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ20-25 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
27/01/2554
27/12/2553
เจ้าหน้าที่ส่วนเงินเดือนค่าจ้าง
1

ป.ตรี

สาขาเศรษฐศาสตร์,สถิติ,บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (พูด,อ่าน,เขียน)ได้ดีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยเฉพาะโปรแกรม Excel มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือมีความรู้หรือสามารถใช้โปรแกรม HRII ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ22-25 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
27/01/2554
27/12/2553
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
1

ป.ตรี

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,บริหาร,การจัดการทั่วไป หรือที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (พูด,อ่าน,เขียน)ได้ดี มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ISO9001,ISO14001 และ OHSAS 18001เพศไม่จำกัด อายุ22-27 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
27/01/2554
27/12/2553
วิศวกรโรงงาน
5

ป.ตรี

สาขาวิศวอุตสาหการ,ไฟฟ้า,เครื่องกล,เคมี หรือที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (พูด,อ่าน,เขียน)ได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยเฉพาะโปรแกรม Excel มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบ วิเคราะห์ การจัดการกับปัญหาด้านการผลิตอย่างน้อย 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ22-27 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
27/01/2554
27/12/2553
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
2

ป.ตรี

สาขาภาษาญี่ปุ่น ,สาขาบริหารหรือที่เกี่ยวขข้อง

สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ (พูด,อ่าน,เขียน)ได้ดี (ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 ขึ้นไป) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยเฉพาะโปรแกรม Excelเพศไม่จำกัด อายุ22-26 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
27/01/2554
27/12/2553
เจ้าหน้าที่บัญชี
1

ป.ตรี

สาขาบัญชี

สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (พูด,อ่าน,เขียน) ได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยเฉพาะโปรแกรม Excelเพศไม่จำกัด อายุ22-26 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
27/01/2554
27/12/2553
พนักงานฝ่ายผลิต (หญิง)
250

ไม่จำกัด

สาขาทั้งสายตรง และ กศน.

สามารถยืนทำงานและทำงานเป็นกะได้เพศหญิง อายุ18-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
27/01/2554
27/12/2553
ช่างแต่ง,ช่างเชื่อม,ช่างขัดใส และ QC ทำงานเป็นทีม
10

ไม่จำกัด

สาขา-

ถ้ามีประสบการณ์ในงานช่างตำแหน่งนั้นๆจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
27/01/2554

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน