ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 18367  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
21/4/2554
พนักงานรายวันชายฝ่ายผลิต
จำนวนมาก

ไม่จำกัด

สาขาไม่เกิน ปวช. หรือเทียบเท่า

สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด เช่น ไมโครมิเตอร์ หรือ เวอร์เนียได้ สามารถทำงานกับงานที่เปื้อนน้ำมันได้ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด. เรียบร้อยแล้ว สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ถ้าจำเป็น หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ28-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
21/05/2554
21/4/2554
พนักงานฝ่ายผลิต(ด่วน)
หลายอัตรา

ม.3-ม.6

สาขา

ผ่านทดลองงานปรับค่าจ้างเป็นรายเดือนและเพิ่มสวัสดิการ มีการประเมินผลงานและปรับค่าจ้างทุก6เดือนเพศชาย อายุ18-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง180/วัน ระยะเวลาทำงาน
21/5/2554
20/4/2554
Production leader / หัวหน้างานควบคุมกระบวนการผลิต
2

ปวส.-ป.ตรี

สาขาMechanic / Automation / Electronic / หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ( Science, BA, etc )

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในการติดตั้งกระบวนการ และควบคุมกระบวนการ,สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพอใช้ หากเข้าใจการสนทนาภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ,มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป,มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนงานผลิตหรืองานควบคุมกระบวนการผลิต หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง,มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี,สังกัดกลุ่มงานควบคุมกระบวนการผลิต(วิศวกรรม) ,ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และผลผลิต,ตรวจสอบและติดตาม การปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์,จัดทำรายงานทางด้านการผลิตและวิเคราะห์ผล,ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพศไม่จำกัด อายุ25-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงานจันทร์-เสาร์ 7.00-16.00/22.00-7.00 มีโอที มีกะ
31/5/2554
20/4/2554
วิศวกรการผลิต
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรม Mechatronic Eng or Electrical Eng.

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นกะได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเพศไม่จำกัด อายุ21-28 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2554
20/4/2554
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)
1

ป.ตรี

สาขาทุกสาขา

มีประสบการณ์การทำงานด้านแปลภาษาในส่วนของขั้นตอนและเทคนิคในกระบวนการผลิตของเครื่องจักรอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นกะได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเพศไม่จำกัด อายุ18-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2554
20/4/2554
ช่างเทคนิค (ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต)
1

ปวส.

สาขาช่างกลโรงงาน และช่างยนต์

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างกลโรงงาน และช่างยนต์ มีประสบการณ์ในด้านเครื่องจักรการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นกะได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเพศชาย อายุ18-25 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2554
20/4/2554
ช่างเทคนิค (ฝ่ายพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต)
1

ปวส.

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็ดทรอนิกส์,ไฟฟ้า มีความสามารถการใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นกะได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเพศชาย อายุ18-25 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2554
20/4/2554
ช่างเทคนิค (ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต)
1

ปวส.

สาขาอิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาไม่ต่ำกว่า 1-3 ปี มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็ดทรอนิกส์ และงานซ่อมแซม มีทักษะการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นกะได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเพศชาย อายุ21-27 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2554
20/4/2554
พนักงานขับรถ (เส้นทาง ภายในเขต นิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน)
2

ไม่จำกัด

สาขา-

มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ30-45 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง5,000 ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2554
20/4/2554
Staff Warehouse
1

ป.ตรี

สาขา-

สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอย่างน้อย 2 ปีเพศไม่จำกัด อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2554
20/4/2554
Supervisor Warehouse
1

ป.ตรี

สาขา-

สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอย่างน้อย 2 ปีเพศไม่จำกัด อายุ25 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2554
20/4/2554
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
3

ปวส.-ป.ตรี

สาขาด้านการเกษตร

มีความรู้ทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ (เมล็ดพันธ์) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ เพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2554
20/4/2554
แม่บ้าน
1

ไม่จำกัด

สาขา-

เพศหญิง อายุ40 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงาน8.00 - 17.00
20/5/2554
20/4/2554
Treat & Bag leader
1

ป.ตรี

สาขาด้านการเกษตรและบริหารทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบและคัดเลือกเมล็ดพันธ์พืช 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้เพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2554
20/4/2554
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานและเจ้าหน้าที่อิเลคทรอนิกส์
5

ป.ตรี

สาขา

สำนักงานอำนวยการ 1 ตำแหน่ง สำนักงานวิชาการ 1 ตำแหน่ง สำนักงานปกครอง 1 ตำแหน่ง สำนักงานบริหารทั่วไป 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อิเลคทรอนิกส์ 1 ตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เพศไม่จำกัด อายุ18 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง6,050 ระยะเวลาทำงาน-
29/04/2554

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน