ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 18122  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
22/3/2554
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1

ม.3

สาขา- ป.ตรี

มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
31/03/2554
22/3/2554
ช่างเทคนิค (ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต)
1

ปวส.

สาขาช่างกล,ช่างยนต์

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาไม่ต่ำกว่า 1 ปี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตร ร.ด.3ปีขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ หากมีความสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น ในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18-25 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
22/04/2554
22/3/2554
ช่างเทคนิค (ฝ่ายพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต)
1

ไม่จำกัด

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาไม่ต่ำกว่า 1 ปี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตร ร.ด.3ปีขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ หากมีความสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น ในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18-25 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
22/04/2554
22/3/2554
Finance and Accounting Manager
1

ป.ตรี

สาขาบัญชี

ตามเงื่อนไขของบริษัทฯเพศไม่จำกัด อายุ30-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงานจันทร์-เสาร์
22/4/2554
22/3/2554
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)
2

ป.ตรี

สาขาทุกสาขา

ประสบการณ์การทำงานด้านแปลภาษาในส่วนของขั้นตอนและเทคนิคในกระบวนการผลิตของเครื่องจักรอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตร ร.ด.3ปีขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ เพศไม่จำกัด อายุ18-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
22/04/2554
22/3/2554
วิศวกรงานควบคุมต้นทุนและวางแผนการผลิต
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมอุสาหการ

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ผ่านการเกณฑทหาร หรือจบหลักสูตร ร.ด.3ปีขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ หากมีความสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ28-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
22/04/2554
22/3/2554
วิศวกรการผลิต
2

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรม Mechatronic Eng or Electrical Eng.

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ผ่านการเกณฑทหาร หรือจบหลักสูตร ร.ด.3ปีขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ หากมีความสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ21-28 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
22/04/2554
22/3/2554
วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1

ป.ตรี

สาขาElectronics Eng or Electrical Eng

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ผ่านการเกณฑทหาร หรือจบหลักสูตร ร.ด.3ปีขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ หากมีความสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ21-25 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
22/04/2554
22/3/2554
ช่างเทคนิค (ฝ่ายวิเคราะห์การผลิต)
1

ปวส.

สาขาอิเล็กทรอนิกส์

มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาไม่ต่ำกว่า 1-3 ปี มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ และงานซ่อมแซม มีทักษะการซ่อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ผ่านการเกณฑทหาร หรือจบหลักสูตร ร.ด.3ปีขึ้นไปเพศชาย อายุ21-27 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
22/04/2554
22/3/2554
Admin.and HR Officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาDiploma in Administration Management or Secretary.

Good communication skills both Thai & English. Dynamic, enthusiastic, proactive, seft-Starter, hand-on with analytical and team woek skills. Willing to take responsibility, learn new tasks & work independently. เพศไม่จำกัด อายุ25-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
22/04/2554
22/3/2554
CMM Quality Specialist
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาHigh Vocational or Bachelor Degree in Mechanucal Engineering or related field.

Minimum 5 years experience in a Quality Assurance Department. Minimum 5 years experience in Inspection using standard measuring equipment. Minimum 3 years programming CMM equipment and creating CMM inspection plans. เพศไม่จำกัด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
22/04/2554
21/3/2554
ดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ
1

ไม่จำกัด

สาขา-

อยู่กับนายจ้าง หรือไปกลับ ผ่านประสบการณ์จะรับการพิจารณาก่อนเพศหญิง อายุไม่จำกัด ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง4,000-6,000 ระยะเวลาทำงาน-
21/04/2554
21/3/2554
พนักงานฝ่ายผลิตหญิง
10

ม.3

สาขาหรือเทียบเท่า

ถ้ามีประสบการณ์ในงานจิวเวลรี่มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้ เพศหญิง อายุ23-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
21/04/2554
21/3/2554
พนักงานฝ่ายผลิตชาย
20

ม.3

สาขาหรือเทียบเท่า

ถ้ามีประสบการณ์ในงานจิวเวลรี่มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้ เพศชาย อายุ23-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
21/04/2554
21/3/2554
Waxing
1

ไม่จำกัด

สาขา

- สามารถฉีดWax และซ่อมงานตัวอย่างได้ - สามารถหล่องานได้ เพศไม่จำกัด อายุ18 ปี ขึ้นไป ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง n/a ระยะเวลาทำงาน08.00-18.00 หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
30/03/54

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน