ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 18142  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
22/4/2553
R&D Engineer - EMC filter/choke design and project management
1

ป.ตรี

สาขาBachelor's degree in electrical or electronic engineering

3 years experience in a related field. Strong practical electrical design / test skills. Excellent command of written and spoken English. Excellent trouble shooting and analytical skills. เพศไม่จำกัด อายุ22-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
22/05/2553
22/4/2553
IT Officer
1

ป.ตรี

สาขาBachelor Degree in Computer Engineer, Computer Science or related IT filed

Knowledge in computer software programming ex. FOX for Windows, SQL, Visual Basics, etc.Able to handle networking and trouble shooting such as Windows Server 2003. Able to support IT hardware and software as well as LAN support and trouble shooting. เพศไม่จำกัด อายุ22-30 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
22/05/2553
22/4/2553
พนักงานบัญชี
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาการบัญชี

-เพศหญิง อายุ22-30 ปี ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงานวันจันทร์-เสาร์
22/5/2553
22/4/2553
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1

ป.ตรี

สาขาสังคมศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของเด็กได้ ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเพศไม่จำกัด อายุ23-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง7,000 ระยะเวลาทำงาน08.00-16.00 น.
06/05/2553
22/4/2553
ครูผู้สอนวิชาดนตรี
1

ป.ตรี

สาขาตนตรีสากล

มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สามารถความคุมวงโยธวาทิตเพศไม่จำกัด อายุ23-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง7,000 ระยะเวลาทำงาน08.00-16.00 น.
06/05/2553
22/4/2553
Store Worker
1

ม.6-ปวช.

สาขา-

1.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Store 1-2 ปี 2. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office,Outlook 3. มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001:2008 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 5. มีความขยัน ซื่อสัตย์เพศหญิง อายุ22-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง160 ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
15/5/2553
22/4/2553
ผู้จัดการแผนกบัญชี
1

ป.ตรี

สาขาการบัญชี

1. Minimum 7 years experience in accounting and costing function and at least 3 years experience in managerial level. 2. Able to closing monthly and yearly account. 3. Strong leadership and interpersonal skills with good command of English. 4. Computer Literacy in MS Office. เพศไม่จำกัด อายุ32 ปีขึ้นไป ส่วนสูง150 น้ำหนัก ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงาน08.00-18.00(จันทร์-พฤหัส)08.00-17.20(ศุกร์)
31/05/2553
22/4/2553
ช่างกลึง / มิลลิ่ง
1

ไม่จำกัด

สาขา-

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล / ประกันสังคม / โอ.ทีเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
22/5/2553
22/4/2553
ช่างเชื่อมอาร์กอน
1

ไม่จำกัด

สาขา-

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล / ประกันสังคม / โอ.ที เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
22/5/2553
21/4/2553
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
1 ตำแหน่ง

ปวส.-ป.ตรี

สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีบุคลิกท่าทาง, น้ำเสียงดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีเพศไม่จำกัด อายุ>23 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามวูฒิ ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
31/5/2553
21/4/2553
พนักงานช่าง (รถยนต์)
3 ตำแหน่ง

ไม่จำกัด

สาขาช่างยนต์/เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศชาย อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามวูฒิ ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
21/5/2553
21/4/2553
พนักงานธุรการ (ชาย)
1 ตำแหน่ง

ปวช.-ปวส.

สาขา

เป็นคนในพื้นที่จังหวัดลำพูน, สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่เพศชาย อายุ>23 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามวูฒิ ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
31 พ.ค.2553
21/4/2553
พนักงานขายรถยนต์
2 ตำแหน่ง

ไม่จำกัด

สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศไม่จำกัด อายุ>23 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างตามโครงสร้าง ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
31 พ.ค.2553
21/4/2553
บัญชี
3

ปวช.-ปวส.

สาขาสาขาบัญชี

เคยผ่านงานมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความขยันอดทน /มีความละเอียดรอบคอบ/มีความรับผิดชอบสูง มีเบี้ยขย้น มีสวัสดิการเพศหญิง อายุ22-27 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน8.00-17.30
30 มิถุนายน 2553
21/4/2553
ธุการ
5

ปวช.-ปวส.

สาขาสาขาการจัดการทั่ว/การบัญชี/การตลาดสาขาที่เกี่ยวข้อง

เคยผ่านงานมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความขยันอดทน/ทำงานละเอียดรอบคอบ/ตรงต่อเวลามีความรับสูง มีโบนัส/มีเบี้ยขยันเพศหญิง อายุ22--27 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน8.00-5.30
30 มิถุนายน 2553

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน