ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 18103  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
21/4/2553
พนักงานส่วนผลิตหญิง
หลายอัตรา

ม.3

สาขาขึ้นไป

สามารถเข้าผลัดกลางคืนได้เพศหญิง อายุ18-32 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2553
21/4/2553
พนักงานขายประจำร้าน KK. ประจำในโรงงานนิคมฯ
10

ปวช.

สาขาหรือเทียบเท่า

สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ18-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2553
21/4/2553
พนักงานโกดัง (ป่าซาง)
3

ไม่จำกัด

สาขา-

มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูงเพศชาย อายุ20 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2553
21/4/2553
ช่างเทคนิค สาขาอิเล็กทรอนิกส์
1

ไม่จำกัด

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ20-30 ส่วนสูง160 น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2553
21/4/2553
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1

ป.ตรี

สาขาสถิติ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษดี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศหญิง อายุ20-28 ส่วนสูง155 น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2553
21/4/2553
Customer Service
1

ป.ตรี

สาขามนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศหญิง อายุ20-28 ส่วนสูง155 น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2553
21/4/2553
วิศวกร สาขาอิเล็กทรอนิกส์
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษดีเพศชาย อายุ20-28 ส่วนสูง155 น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2553
21/4/2553
วิศวกร สาขาโลหะการ
1

ป.ตรี

สาขาวิศวกรรมโลหะการ

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษดีเพศชาย อายุ20-28 ส่วนสูง160 ขึ้นไป น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2553
21/4/2553
พนักงานฝ่ายผลิตหญิง
หลายอัตรา

ม.3

สาขา-ป.ตรี

-เพศหญิง อายุ19-30 ส่วนสูง155 ขึ้นไป น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2553
21/4/2553
Accounting Manager
1

ป.ตรี

สาขาBachelor's degree in Accounting or hogher.

Minimum 7 years experience in accounting and costing function and at least 3 years experience in managerial level. Able to closing monthly and yearly account. Strong leadership and interpersonal skills with good command of English. Computer Literacy in MS Office.เพศไม่จำกัด อายุaged 32 years old up ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/05/2553
20/4/2553
ฝ่ายผลิต ชาย/หญิง
200

ม.3-ม.6

สาขาไม่จำกัดสาขา

ชุดยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน, ค่าอาหาร, ค่าเดินทางตามระยะทาง, โบนัสประจำปี, เพศไม่จำกัด อายุ20 ปีขึ้นไป ส่วนสูงช.160 ญ 150 น้ำหนักได้สัดส่วน ค่าจ้างอัตราแรงงานขั้นต่ำ ระยะเวลาทำงาน08.25-17.35
20/5/2553
20/4/2553
Planner
1

ป.ตรี

สาขาบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์หรือพิจารณาตามความเหมาะสม

มีทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี มีความกระตือรือร้นและเชื่อมั่นในตนเอง มีความรู้และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS OFFICE ได้ดีเพศไม่จำกัด อายุ18 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/5/2553
20/4/2553
Customer Service Staff
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาที่เกี่ยวข้องหรือพิจารณาตามความเหมาะสม

มีทักษะทางด้านการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี (หากมีทักษะด้านภาษาอื่น ๆ เช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบสูง มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS OFFICE ได้ดี ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศไม่จำกัด อายุ18 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
20/5/2553
20/4/2553
ผู้ช่วยเหน้าหน้าที่งานธุรการ
3

ปวช.

สาขาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

ศึกษาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติรับ ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภทและจัดส่งหนังสือ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขตัวหนังสือและพิมพ์หนังสือราชการเพศไม่จำกัด อายุไม่เกิน 60 ปี ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง5,760 บวกค่าครองชีพ 2,440 บาท รวมค่าจ้าง 8,200 บาท ระยะเวลาทำงาน-
30/4/2553
20/4/2553
พนักงานผลิต-หญิง ด่วน !
50

ม.3

สาขา-

งานนั่งประกอบชิ้นส่วน เข้ากะได้ ไม่มีปัญหาการเดินทาง ค่าแรง 162 บาท เมื่อผ่านทดลองงาน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เบี้ยขยัน ค่ากะ ทำงานเกิน2ปีมีค่าตำแหน่ง โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (รู้ผลสัมภาษณ์ภายในวันเดียว) เพศหญิง อายุ18-40 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำ ระยะเวลาทำงานจ-ส. 7.00-16.00 / 22.00-7.00 และ โอทีทุกวัน
21/5/2553

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน