ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 7040  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
29/4/2559
เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาบ้านแซม
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขาไม่จำกัดสาขา

เพศหญิง สามารถทำงานประจำที่สาขาบ้านแซมได้ ขอบเขตความรับผิดชอบ พิจารณาวงเงินกู้ เสนอวงเงินกู้ ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ รับชำระค่างวด เก็บรักษาเงินสดย่อย-เงินสดปล่อยกู้ นำฝากเงินประจำวัน ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน / ประกันสังคม ปรับเงินเดือนหลังบรรจะ ปรับเงินเดือนประจำปี ชุดฟอร์ม ที่พักฟรี โบนัสประจำปี โบนัสตามผลประกอบการ รางวัลท่องเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ สวัสดิการเงินกู้พนักงาน ซื้อสินค้าบริษัทในเครือราคาพนักงานเพศหญิง อายุ22-28 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง9,500 ขึ้นไป/เดือน ระยะเวลาทำงาน08.00 - 16.00 น. จ. - ส.
14/5/59
28/4/2559
พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป
10

ม.3-ม.6

สาขาปวช.

-เพศไม่จำกัด อายุ18-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
28/05/2559
28/4/2559
Technician ช่างเทคนิค
10

ป.ตรี

สาขาคณะบริหาร สาขาบัญชี

-เพศไม่จำกัด อายุ21-28 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
28/05/2559
28/4/2559
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
1

ป.ตรี

สาขาคณะบริหาร สาขาบัญชี

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพศไม่จำกัด อายุ22-28 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
28/05/2559
28/4/2559
เจ้าหน้าที่ล่ามและแปลภาษาญี่ปุ่น
1

ป.ตรี

สาขาคณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพศไม่จำกัด อายุ22-28 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
28/05/2559
28/4/2559
IT Support
1

ป.ตรี

สาขาคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพศไม่จำกัด อายุ22-28 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
28/05/2559
28/4/2559
QC Staff
10

ป.ตรี

สาขาคณะวิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม/สถิติ/เคมี/วัสดุศาสตร์/ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเพศไม่จำกัด อายุ22-28 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
28/05/2559
28/4/2559
Production Control
10

ป.ตรี

สาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/อิเล้ก/เคมี/เครื่องกล,แมคคาทรอนือุตสาหการ/คอม

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเพศไม่จำกัด อายุ22-28 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
28/05/2559
28/4/2559
Engineer
10

ป.ตรี

สาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/อิเล้ก/เคมี/เครื่องกล,แมคคาทรอนือุตสาหการ/คอม

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเพศไม่จำกัด อายุ22-28 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
28/05/2559
28/4/2559
พนักงานเจียระไนเพชร
10

ไม่จำกัด

สาขาขึ้นไป

ต้องมีประสบการณ์เจียระไนเพชรเพศไม่จำกัด อายุ18-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง300/วัน ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00 น.
28/05/2559
28/4/2559
ช่างมิลลิ่ง
1

ปวช.-ปวส.

สาขา-

ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ21-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง300/วัน ระยะเวลาทำงาน-
28/05/2559
28/4/2559
ช่างกลึง
1

ปวช.-ปวส.

สาขา-

ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศชาย อายุ21-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง300/วัน ระยะเวลาทำงาน-
28/05/2559
28/4/2559
พนักงานยกสินค้า
5

ม.3

สาขาขึ้นไป

ยกสินค้า จัดเรียงสินค้าเพศชาย อายุ20 ปีขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง310/วัน ระยะเวลาทำงาน-
28/05/2559
28/4/2559
ร้านขายอาหารให้พนักงานใน canteen
1

ไม่จำกัด

สาขา

ร้านขายอาหารให้พนักงานใน canteen อาหารข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว เงื่อนไข ค่าประกัน 5,000 บาท จ่ายรายปี ปีละ 2,000 บาท (สำหรับซื้ออุปกรณ์) -แก๊สฟรี -น้ำฟรี -ไฟฟรีเพศไม่จำกัด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน
28/5/2559
28/4/2559
เจ้าหน้าที่บัญชี
1

ป.ตรี

สาขาบัญชี

คุณสมบัติ 1.มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี โรงไฟฟ้าชีวมวลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office, ERP Program (Enterprise Resources Planning) 5. สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / จักรยานยนต์ เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (จ.ลำปาง, จ.กำแพงเพชร) 6. สามารถมาทำงานได้ บริษัทฯ ไม่มีรถรับ-ส่ง • หน้าที่หลัก : 1. ตรวจสอบเอกสารการวางบิล จากการซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงให้ถูกต้องสมบูรณ์ จัดทำใบสำคัญจ่ายเพื่อประกอบการทำเช็คสั่งจ่าย และบันทึกรายการค่าใช้จ่ายลงในระบบบัญชี เพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน 2. จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้มีความถูกต้องตรงตามเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงิน เพื่อเตรียมยื่นภาษีประจำเดือน 3. จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกวัน โดยการเช็คStatement และเอกสารรับ-จ่ายให้มีความถูกต้องตรงกัน เพื่อจัดทำรายงานประมาณกระแสเงินสดระยะสั้น 4. ดำเนินการควบคุมเงินสดย่อย พร้อมทำเอกสารประกอบและรายการสรุป เพื่อขอเบิกชดเชยวงเงินสดย่อยในครั้งถัดไป สวัสดิการ ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน,ประสุขภาพ (สวัสดิการนอกเหนือจากประกันสังคม),ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ,ชุดฟอร์มพนักงาน,อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (บางตำแหน่ง),กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%, ตรวจสุขภาพประจำปี,เงินช่วยเหลือด้านทันตกรรม,เงินช่วยเหลือการมาทำงาน,เงินช่วยเหลือรับขวัญบุตร,เงินช่วยเหลืองานศพ,เงินช่วยเหลือแต่งงาน,เงินช่วยเหลืออุปสมบท,โบนัสประจำปี,ปรับเงินประจำปี,งานกีฬา, งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่, ค่าทำงานกะ (สำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเป็นกะ), ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ,ค่าเดินทาง, ค่าโอนย้ายถิ่นฐาน, ค่าที่พัก (ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่),สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การฝึกอบรมพัฒนา วิธีการสมัครงาน ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด เลขที่ 88 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ติดต่อคุณอัญรินทร์ โทร.053-537247 ต่อ 513 หรือ กรอกใบสมัครผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัท www.sahacogen.com หรือ ส่งใบสมัครงานพร้อมประวัติ ทางอีเมล์ E-mail: anyarin.ja@sahacogen.com, hradmin_lp@sahacogen.com เพศไม่จำกัด อายุ23-35 ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้าง่ตามโครงสร้างบริษัท และความสามารถ ระยะเวลาทำงาน08.00 - 17.00 น.
25/05/2559

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน