ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

จำนวนทั้งหมด 8072  ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
วันปิดรับสมัคร
สถานประกอบการ
15/9/2559
Purchaser
1

ปวส.-ป.ตรี

สาขา• Diploma or bachelor degree in related file

• 2-3 years working experience in Electronic component purchasing • Good written and spoken English • Computer literacy, Microsoft Outlook, Word, Excel • Good communication and negotiation skills • Internet sourcing components • Good team player • Problem solving • Verbal communication telephone manner เพศไม่จำกัด อายุ23 ปี ขึ้นไป ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้างตามตกลง ระยะเวลาทำงาน-
30 ก.ย. 59
14/9/2559
เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน
1

ป.ตรี

สาขาสาขาบัญชีและการเงิน หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา

ลักษณะงาน 1.จัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน 2.ตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน 3.จัดทำเอกสาร/สรุปรายงานผล 4.ชี้แจง/หาสาเหตุ/แก้ไขปัญหาระบบการควบคุมภายใน คุณสมบัติ 1.สามารถใช้ภาษาอังกฤษและอ่านเขียนได้ 2.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 3.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 4.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดีเพศไม่จำกัด อายุ25-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน08.25-17.35 น.
23/09/2558
14/9/2559
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(ชั่วคราว 7 เดือน)
24

ปวส.ขึ้นไป

สาขาเกษตรด้านพืชทุกสาขท

ต้องสามารถไปทำงานประจำในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งของบริษัทในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานได้ (บริษัทมีที่พักให้) เพศไม่จำกัด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างืn/a รายเดือน ระยะเวลาทำงาน08.00-17.00
31 ตุลาคม 2559
13/9/2559
พนักงานฝ่ายการผลิต
10

ป.4-ป.6

สาขา

สวัสดิการ : ค่าอาหาร,ค่าน้ำมันรถ,ค่าเบื้อขยัน,ค่าทำงานเข้ากะ,ค่ารักษาพยาบาล,ชุดทำงานเพศไม่จำกัด อายุ21-30 ส่วนสูง155 น้ำหนัก45 ค่าจ้าง300 ระยะเวลาทำงาน07.00-16.00 , 19.00 - 04.00
20 ก.ย. 59
13/9/2559
หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า
1

ป.ตรี

สาขา

1. เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป 2. ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ 5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 7. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี ไม่มีโรคประจำตัวเพศไม่จำกัด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงานตามเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
15/10/2016
13/9/2559
ช่างเทคนิค
5

ปวส.

สาขาช่างเทคนิค ทุกสาชา

1. เพศชาย ปวส. ช่างเทคนิค ทุกสาขา 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามารถทำงานล่วงเวลา และ ทำงานกะได้ 5. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว เพศไม่จำกัด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าจ้างN/A ระยะเวลาทำงานตามเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
15/10/2016
13/9/2559
Milling
2

ปวส.

สาขาช่างกลโรงงาน

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เบี้ยขยัน ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหารกลางวัน ค่ากะ ประกันสังคม โบนัสประจำปีเพศชาย อายุ25-45 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง12,000 ขึ้นไป ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/9/2559
Lathe
2

ปวส.

สาขาช่างกลโรงงาน

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เบี้ยขยัน ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหารกลางวัน ค่ากะ ประกันสังคม โบนัสประจำปีเพศชาย อายุ25-45 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง12,000 ขึ้นไป ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/9/2559
CNC Lathe
2

ปวส.

สาขาช่างกลโรงงาน

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เบี้ยขยัน ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหารกลางวัน ค่ากะ ประกันสังคม โบนัสประจำปีเพศชาย อายุ25-45 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง12,000 ขึ้นไป ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/9/2559
CNC Milling
1

ปวส.

สาขาช่างกลโรงงาน

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เบี้ยขยัน ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหารกลางวัน ค่ากะ ประกันสังคม โบนัสประจำปีเพศชาย อายุ25-45 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง12,000 ขึ้นไป ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/9/2559
Desing Dwg
1

ป.ตรี

สาขาวิศวอุตสาหการ

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เบี้ยขยัน ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหารกลางวัน ค่ากะ ประกันสังคม โบนัสประจำปีเพศชาย อายุ25-45 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง15,000 ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/9/2559
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
2

ป.ตรี

สาขาการตลาด

ทำงานด้านงานขาย ทำงานที่สารภี มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปเพศไม่จำกัด อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/9/2559
เจ้าหน้าที่สรรหา
1

ป.ตรี

สาขาทุกสาขา

ทำงานด้านงานฝ่ายบุคคล ทำงานที่สารภี มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปเพศไม่จำกัด อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/9/2559
หัวหน้าธุรการขาย
1

ป.ตรี

สาขาตลาด

ทำงานทางด้านการตลาด ทำงานที่สารภี มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปเพศไม่จำกัด อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559
13/9/2559
เจ้าหน้าที่ครัวร้อน
3

ม.6

สาขาขึ้นไป

ทำงานทางด้านอาหาร ทำงานที่ลำพูน มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปเพศไม่จำกัด อายุ20-35 ส่วนสูง- น้ำหนัก- ค่าจ้าง- ระยะเวลาทำงาน-
13/10/2559

<<-- -->>

 ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ||  ลงทะเบียนสมัครงาน