:..    ..:

ลงทะเบียนคนหางาน

>> สมาชิกเข้าสู่ระบบ <<

 

          กรอก  username : รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก และ password : ปี พ.ศ.เกิด   เพื่อทำการเข้าสู่ระบบแก้ไขประวัติ

username :  
password :  
>> สมัครสมาชิก <<
 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ...

 
เงื่อนไขการลงทะเบียน
1. 
สำนักงานฯจะทำการเก็บบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนสมัครงานไว้ให้นายจ้างหรือบริษัทคัดรายชื่อเพื่อพิจารณาการบรรจจุงานต่อไป ดังนั้นเพื่อผลประโยชน์ของท่านเองกรุณากรอกข้อมูลการลงทะเบียนสมัครงานที่เป็นความจริงเท่านั้น
2.
ท่านยินยอมที่จะให้สำนักงานฯนำข้อมูลการลงทะเบียนสมัครงานให้นายจ้างหรือบริษัทพิจารณาเพื่อการบรรจุในการรับเข้าทำงานต่อไป
3.
หากสำนักงานได้ทำการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนสมัครงานแล้วพบว่าข้อมูลการลงทะเบียนสมัครงานดังกล่าว ไม่เป็นความจริง สำนักงานฯจะทำการลบข้อมูลการลงทะเบียนสมัครงานดังกล่าวทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.
หากท่านได้รับการบรรจุงานแล้ว กรุณาแจ้งให้สำนักงานทราบด้วย เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
5.
การกรอกข้อมูลกรุณากรอกให้ครบ ถ้าไม่กรอกข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย " - " ยกเว้นช่องที่มีเครื่องหมาย **
6.
หากต้องการแนบรูปถ่ายส่งมาทาง e-mail : lpndoe@gmail.com เป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ gif ตั้งชื่อไฟล์ชื่อเดียวกับเลขประจำตัวประชาชน
7. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ ปี พ.ศ.เกิด 4 หลักสามารถใช้เป็น username และ password ในการแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ได้
 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

งานฝ่ายบริหาร โทร. 053-537701 ต่อ 519 , 0

งานบริการจัดหางานในประเทศ โทร. 053-525543 ต่อ 511 , 513 , 514 แฟกซ์. ต่อ 504

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว โทร. 053-525544 ต่อ 506 , 515 , 516 , 518 แฟกซ์. ต่อ 502

งานคุ้มครองคนหางานและงานต่างประเทศ ต่อ 505

E-mail : lpn@doe.go.th , lpndoe@gmail.com facebook : www.facebook.com/lpndoe