:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ..:   

 

โครงสร้างบุคลากร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

นางธนพร สุวรรณโณ
จัดหางานจังหวัดลำพูน

 

กลุ่มส่งเสริมการมีงานทำ

นางสาวอมรรัตน์ บุญนายืน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ

ดูรายละเอียด...

 

งานบริหารทั่วไป


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ดูรายละเอียด...

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-525543-4    E -mail
:lpndoe@gmail.com