:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ..:   

 

    เปิดศูนย์จัดหางานบ้านโฮ่ง   ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง  ( วันที่  1 พฤษภาคม 2556 )

    โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2556   ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ  ( วันที่  24-26 เมษายน 2556 )

    รดน้ำ ดำหัว ปี๋ใหม่เมือง   ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  ( วันที่  17 เมษายน 2556 )

    วันจักรี   ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ( วันที่  6 เมษายน 2556 )

    พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน   ณ กัซซันขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  ( วันที่  22-24 มีนาคม 2556 )

    นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ปี 2556   ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  ( วันที่  15-16 มีนาคม 2556 )

    -   ณ -  ( วันที่  - )

    แนะแนวอาชีพหมู่บ้าน   ณ หมู่บ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  ( วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2556 )

    แนะแนวอาชีพหมู่บ้าน   ณ หมู่บ้านน้ำย้อย ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  ( วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2556 )

    แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา   ณ โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  ( วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2556 )

    โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ   ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน  ( วันที่  5-6 กุมภาพันธ์ 2556 )

    แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา   ณ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน  ( วันที่  30 มกราคม 2556 )

    แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา   ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี จังหวัดลำพูน  ( วันที่  24 มกราคม 2556 )

    แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา   ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน  ( วันที่  23 มกราคม 2556 )

    โครงการสร้างอาชีพใหม่แก่คนตกงาน ว่างงาน   ณ โรงเรียนเสริมสวยดารณี  ( วันที่  16 มกราคม - 8 กุมภาพัน์ 2556 )

 
ถัดไป สุดท้าย

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpn@doe.go.th