:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ..:   

 

    โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นายจ้าง   ณ อาคารราชการกระทรวงแรงางน จังหวัดลำพูน  ( วันที่  29/7/2552 )

    อบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ   ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแม่ทา  ( วันที่  5/8/2552 )

    อธิบดีกรมการจัดหางาน เยี่ยมชมสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน   ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  ( วันที่  - )

    หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่   ณ บ้านห้วยม้าโก้ง อ.เมืองลำพูน  ( วันที่  16/7/2552 )

    นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 5/2552   ณ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำพูน  ( วันที่  24/6/2552 )

 
หน้าแรก ก่อนหน้า

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpn@doe.go.th