:.. หน้าหลัก | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ..:   

 

    แรงงานสมานฉันท์และเปิดศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ   ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน  ( วันที่  17 ธันวาคม 2555 )

    โครงการแนะแนวอาชีพสู่หมู่บ้าน บูรณาการร่วมกับโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มเข็ง   ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 ต.อุโมงค์  ( วันที่  12 ธันวาคม 2555 )

    รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี   ณ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน  ( วันที่  21 พฤศจิกายน 2555 )

    พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช   ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ( วันที่  23 ตุลาคม 2555 )

    สลากย้อม หริภุญชัย   ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน  ( วันที่  29-30 กันยายน 2555 )

    เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน เดือน กันยายน 2555   ณ กลุ่มผู้รับงานไปทำีที่บ้าน จ.ลำพูน  ( วันที่  20-25 กันยายน 2555 )

    ฝึกทักษะเพื่อการรับงานไปทำที่บ้าน   ณ บ.ซิลเวอร์เรน กรุ๊ป จำกัด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ( วันที่  14 กันยายน 2555 )

    แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา   ณ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลำพูน  ( วันที่  13 กันยายน 2555 )

    สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ศึกษาดูงาน   ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  ( วันที่  9 กันยายน 2555 )

    สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ   ณ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ( วันที่  10-12 กันยายน 2555 )

    สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ   ณ วัดหนองช้างคืน ม.4 ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน  ( วันที่  3-5 กันยายน 2555 )

    วันแนะแนวอาชีพสู่สถานศึกษา   ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์  ( วันที่  31 สิงหาคม 2555 )

    วันแนะแนวอาชีพสู่สถานศึกษา   ณ โรงเรียนห้วยต้ม  ( วันที่  21 สิงหาคม 2555 )

    สัมนาเครือยข่ายการแนะแนวอาชีพ   ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน  ( วันที่  15 สิงหาคม 2555 )

    งานลำไยตำบลหนองช้างคืน   ณ ตลาดถุงทอง ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน  ( วันที่  27 กรกฎาคม 2555 )

 
หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป สุดท้าย

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 053-525543-4   e -mail :lpn@doe.go.th