ข่าวที่ 37/2558
ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
       
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์  
     
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ ( ๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
        ตามประกาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนเรื่อง ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ ( ๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์เลขที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น ยานพาหนะหรือรถยนต์ ( ๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม้ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ฮิปโปร พาวเวอร์ จำกัด -
 
        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ===>http://www.lpndoe.com/doc/prakad09112558.pdf

 

 

 

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-525543-4    E -mail :lpndoe@gmail.com