ข่าวที่ 12/2560
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
       
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
     
        ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
        ---
 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-525543-4    E -mail :lpndoe@gmail.com