ข่าวที่ 16/2560
ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
       
รับสมัคร พนักงานนวดสปา 9 อัตรา เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise มาเก๊า  
     
        รับสมัคร พนักงานนวดสปา 9 อัตรา เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise มาเก๊า
 
        ---
 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-525543-4    E -mail :lpndoe@gmail.com