ข่าวที่ 1/2561
ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561
       
ขอเชิญชวนสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานกับ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด วันที่ 23-25 ม.ค. 61 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
     
        ขอเชิญชวนสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานกับ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด วันที่ 23-25 ม.ค. 61 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
 
        ผู้สนใจขอรับ และยื่นใบสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงานจังหวัดลำพูน ม. 10 ต.บ้านกลาง อง.เมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 23 - 25 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. --
 
        - ===>http://lpndoe.com/doc/dido.jpg

 

 

 

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-525543-4    E -mail :lpndoe@gmail.com