ข่าวที่ 5/2561
ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2561
       
ประกาศ บริษัทอีเล็กโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์)จำกัด รับสมัคร ผู้ประกอบการร้านอาหาร  
     
        ประกาศ บริษัทอีเล็กโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์)จำกัด รับสมัคร ผู้ประกอบการร้านอาหาร
 
        ประกาศ บริษัทอีเล็กโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์)จำกัด รับสมัคร ผู้ประกอบการร้านอาหาร มีสถานที่ น้ำ ไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม ให้ฟรี ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล บริษัทอีเล็กโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ฝั่งตะวันออก (กาดสันป่าฝ้าย) โทรศัพท์ 053-581036-8 เวลา 09.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์ --
 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-525543-4    E -mail :lpndoe@gmail.com