ข่าวที่ 11/2562
ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2562
       
ตำแหน่งงานนัดพบแรงงาน  
     
        ตำแหน่งงานนัดพบแรงงาน วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 
        ---
 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร.053-525543-4    E -mail :lpndoe@gmail.com