ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดลำพูน

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเป็นข้อมูลทางสถิตการให้บริการของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

ชื่อผู้เข้าชม :
จังหวัด :
 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

งานฝ่ายบริหาร โทร. 053-525543 ต่อ 520 , 0

งานบริการจัดหางานในประเทศ โทร. 053-525543 ต่อ 511 , 513 , 514 แฟกซ์. ต่อ 504

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว โทร. 053-525543 ต่อ 506 , 515 , 516 , 518 แฟกซ์. ต่อ 502

งานคุ้มครองคนหางานและงานต่างประเทศ โทร. 053-525543 ต่อ 505

E-mail : lpn@doe.go.th , lpndoe@gmail.com facebook : www.facebook.com/lpndoe